Bokautomat i Nykvarn ska locka fler barn och unga till läsning

I mitten av oktober invigde Nykvarns bibliotek en bokautomat i den välbesökta idrottshallen. Genom att finnas tillgängliga där många barn och unga rör sig hoppas biblioteket kunna locka fler att låna och läsa.

Invigning av bokautomaten i Furuborgshallen oktober 2023. Foto: Hilda Frostell

Vi ställde några frågor till bibliotekets chef Susanne Gunnarsson om satsningen på den nya bokautomaten.

I oktober i år invigde ni en bokautomat; kan du berätta lite om bakgrunden?

Det började med att vi såg en annan kommun som lanserat en bokautomat och då blev vi inspirerade. Vi har en ganska ny idrottshall i kommunen, Furuborgshallen, som invigdes under pandemin och den ligger ganska nära biblioteket. Så vi bestämde oss för att söka medel från Stärkta bibliotek för att investera i en bokautomat att placera där. Det är en möjlighet för biblioteket att synas på fler ställen och hela tanken är ju att finnas där många barn och unga rör sig. Vi vet också att det är många som besöker hallen som inte idrottar. Till exempel vårdnadshavare och syskon som kanske har tid att låna en bok medan de väntar.

Hur fungerar bokautomaten och hur gör ni urvalet av böcker?

Det enda som behövs för att använda den är ett bibliotekskort. Användarna loggar in med sitt lånekort och sin pinkod och kan välja vilka böcker de vill och det går också att göra återlämningar. Max 200 böcker ryms i automaten, men vi har valt att inte packa den full utan har omkring 130 titlar. Tanken är att skylta upp utifrån olika teman ungefär en gång per månad utifrån vad som är aktuellt. Förhoppningen är att vi ska kunna överraska och locka till läsning ”Den där boken har jag tänkt att läsa!” och att vi kan passa på att pusha mot specifika målgrupper beroende på vad som händer i hallen just då.

Vad har ni fått för respons så här långt?

Det är lite för tidigt för att se några trender eller statistik, men vi har hört mycket positivt av flera vuxna som är nyfikna på bokautomaten. På invigningen samarbetade vi med en skola precis intill och förhoppningen är att de barnen som var med då kan bli lite av ambassadörer och tipsa fler. Vi har valt att ha några titlar som kommer vara unika för just automaten för att locka till användning.

Har ni några fler planer kring arbetet med bokautomaten framöver?

Ja, ambitionen är att vi ska starta upp samarbete med olika typer av föreningar kring läsande förebilder. Det är som sagt många barn och unga i olika åldrar som möts i idrottshallen och vi skulle vilja göra aktiviteter i samband med att det spelas större matcher. Hallen har mötesrum som kan användas och tanken är att vi ska utnyttja dem för olika typer av aktiviteter.

Relaterade poster