Läsfrämjande, barnrätt och dilemman. Fyra heldagar om strategiskt arbete med läsfrämjande för barn.

I våras skrev vi här på bloggen om vår satsning på att stärka det läs- och litteraturfrämjande arbetet i länet. Där skrev vi också om att nästa omgång precis skulle starta, denna gång med barn i mellanåldern i fokus.  

Under våren och hösten har vi träffats vid fyra tillfällen. I december hade vi vår sista träff. Till skillnad från den förra omgången så har vi vid dessa träffar kunnat ses på plats vid alla fyra tillfällen.  

På träffarna har vi fokuserat på verksamhetsutveckling och kollegialt lärande. Det har funnits tid att reflektera kring läsfrämjaruppdraget genom att diskutera begrepp, se över styrdokument och fundera på hur det går att arbeta mer strategiskt och hållbart. Mellan träffarna har deltagarna även lagt tid på förberedelser som till exempel att läsa olika relevanta texter, sätta sig in i kommunens olika mål och såklart även reflektion.  ​ 

Målet med dessa träffar var att höja kompetensen inom området läs- och litteraturfrämjande i ett bibliotekssammanhang med syfte att bidra till utveckling av folkbibliotekens strategiska arbete med läs- och litteraturfrämjande för barn i mellanåldern.

Tillsammans har gruppen reflekterat, diskuterat, läst och skrattat tillsammans. Det har varit känslostarka ögonblick och lärorika stunder. Deltagarna har stärkt varandra och sig själva, vågat dela med sig av misstag och höjdpunkter.  

Vår förhoppning är att ses igen och fortsätta att dela erfarenheter och kunskap med varandra. Fortsätta att stärka och stärkas. 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning
Deltagarna fick ta med sig boktips till träff 2. Här är några av tipsen.

Mikaela Svärd och Sofie Samuelsson
Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster