Stärkta bibliotek-satsningen som blev permanent

Med stöd av medel från Stärkta bibliotek och en lämplig lokal i en knutpunkt i kommunen kunde biblioteket i Upplands Väsby skapa en filial där behoven var stora. Vi intervjuade Taina Lavikainen, enhetschef för bibliotekets enhet i Sigma om satsningen som nu blivit permanent verksamhet.

Natalie Moradi från utbildningsföretaget Mindful föreläser på Sigma
om vad som behövs för att få jobb i Sverige. Foto: Taina Lavikainen

Kan du berätta om Sigma? Vad är det för plats och vilka rör sig där?

Sigma är ett litet köpcentrum i Upplands Väsby. Det lokala bostadsbolaget Väsbyhem hade en tom lokal i centrumet och erbjöd den till kultur- och fritidskontoret för att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för lokalbor. Biblioteket såg då en möjlighet att nå nya besökare i detta geografiska område. Särskilt inom den prioriterade målgruppen människor med annat modersmål än svenska. Sigma är ett område i Upplands Väsby som är präglat av social oro. Fyra av tio boende har rötter i ett annat land än Sverige och arbetslösheten bland kvinnor är högre än i resten av länet och många boende är skuldsatta.

Biblioteket startade som ett Stärkta bibliotek-projekt. Berätta lite om det.

Vi har endast ett bibliotek i Upplands Väsby, där många frågor som berör språkträning i svenska och samhällsvägledning landar. Vi sökte Stärkta bibliotek-medel 2018 för att ha en fysisk yta i samband med biblioteket där vi skulle samverka med olika kommunala aktörer och civilsamhället och erbjuda språkträning och samhällsinformation på plats. Detta mötesplatsprojekt fortsatte sedan med hjälp av medel från Kulturrådet. Det fick ringar i vattnet och hösten 2021 flyttade biblioteket sina schemalagda aktiviteter till Sigma centrum.

Nu blir det permanent – vad händer en vanlig vecka på Sigma?

En vanlig vecka i Sigma nu under hösten ser ut så att ett tiotal kvinnor med rötter i lika många länder samlas på måndag morgon i lokalen som heter Kultur i Sigma. De kommer varje vecka till mötesplats för kvinnor. Denna måndag får vi besök av kretsloppsenheten i kommunen som berättar hur vi sorterar avfall i Väsby. Bibliotekspersonalen skriver stödord på tavlan under mötet som hjälper deltagare att formulera sina tankar på svenska. På måndag eftermiddag flyttar vi undan borden för en barnteaterföreställning som kommunens kulturproducent har bokat.

På tisdagskvällen samlas åtta vuxna för att studera svenska trafikregler tillsammans. Studiecirkelns ledare är en lokalt anställd ung vuxen. Trafikstart heter konceptet hos studieförbundet Bilda.

På onsdagskvällen plockar bibliotekspersonalen fram datorer för en drop-in på cv-verkstad, där besökare får använda ett AI-baserat program för att skriva cv eller personligt brev.

På torsdag kommer ett utbildningsföretag som erbjuder ett seminarium om att hitta sin plats på arbetsmarknaden i Sverige.

På fredag blir det en till studiecirkel med Bilda, denna gång med temat träna svenska. Senare på eftermiddagen öppnar kulturskolans pedagog upp drop-in för barn i 10-20 år för att prova på instrument som darbuka, tombak och gitarr.

På lördag parkerar timanställda ungdomar bibliotekets bokcykel i Sigma centrum och lånar ut böcker. Då samlas även åtta barn för en bokklubb på engelska, Reading Tigers, i lokalen.

På söndagsmorgon kommer en ledare från studieförbund Bilda och det är dags för veckans andra grupp med Trafikstart, denna gång på engelska.

Biblioteket har handplockat personal, timanställda och externa ledare så att de ska kunna ett tredje språk förutom svenska och engelska och kunna på det sättet arbeta relationsskapande och nå ut bredare.

Kan du berätta lite mer om hur ni har samarbetat med andra aktörer?

Hela konceptet Kultur i Sigma grundar sig på samarbeten. Projektledaren har utbytt tankar, idéer och tips med biblioteken i grannkommuner Sollentuna och Sigtuna samt med flyktingintroduktion i Solna. I Väsby kommun har biblioteket ingått i ett treårigt kommunövergripande projekt med syfte att rusta individen att komma närmare arbetsmarknad.

Biblioteket har även ingått i ett samverkansprojekt med Svenska kyrkan och ungdomsenheten med syfte att stärka skyddsfaktorer kring ensamkommande unga vuxna. Biblioteket har bjudit in vuxenutbildningen, budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsenheten, förebyggarteamet och ungdomsmottagningen till att använda lokalen i Sigma i sitt uppsökande arbete.

Andra samverkanspartners är Etableringslyftet, Röda Korset, Väsby Tjejjour, Mivida kvinnojour, Väsby konsthall, Regionalt cancercentrum, fastighetsägarföreningen Tryggare Väsby med flera.

Vad har varit roligast och/eller svårast med satsningen i Sigma?

Det roligaste har varit att se vilken effekt det har haft när vi har kunnat fortsätta långsiktigt med ett projekt i hela sex år tack vare Stärkta bibliotek-medel och hur det har lett till en ny biblioteksfilial i Sigma. En höjdpunkt är också att vi via Kultur i Sigma kunna anställa relativt nyanlända personer som har fått nya kunskaper och referenser. Det svåraste har varit att hitta en fungerande form för digital hjälp – samtidigt som behoven hos lokalborna är stora har vi inte fått så många besökare som vi hade önskat till IT-hjälp.

Relaterade poster

  • Inga relaterade