Aktivt arbete med tillgänglighetsfrågor på biblioteken i Täby

För att göra arbetet med tillgänglighet till en ständigt aktuell fråga införde biblioteken i Täby så kallade perceptionsronder. En lärdom från arbetet är att området inbegriper många perspektiv och att det alltid finns nytt att […]