Förberedande träff: Vi bygger tillsammans – litteratur

Träffen är en del av Regionbibliotek Stockholms satsning Vi bygger tillsammans – litteratur.

Inbjudan går ut till bibliotekscheferna på folkbiblioteken i Stockholms län.

Datum: Onsdag 13 mars

Tid: Kl. 09.00-11.00

Plats: Digitalt på Teams

Kontakt: sofie.samuelsson@regionstockholm.se