Digital bokrelease: Barns och ungas bibliotek – en kunskapsöversikt

Området barn och unga på bibliotek är spänner över mycket. Hur vet vi att vi jobbar med rätt saker och på rätt sätt? Genom att ta del av studier som gjorts kan vi få hjälp att se vad vi ska göra, och på vilket sätt vi ska genomföra arbetet så att det får bäst effekt.

Universitetslektor Amira Sofie Sandin och universitetsadjunkt Emma Berge Kleber på Högskolan i Borås har på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm sammanställt en kunskapsöversikt utifrån den forskning och de uppsatser på högre nivå som finns om barns och ungas bibliotek.

Bokens release äger rum här på Teams strax innan vår konferens Barn, bibliotek och forskning startar.

Tid: onsdag 17 januari kl. 8.30-9.00
Kontakt: Pia Borrman pia.borrman@regionstockholm.se
Anmälan: Ingen anmälan, länk till releasen: Klicka här för att ansluta till mötet

Varmt välkomna!