Aktivt arbete med tillgänglighetsfrågor på biblioteken i Täby

För att göra arbetet med tillgänglighet till en ständigt aktuell fråga införde biblioteken i Täby så kallade perceptionsronder. En lärdom från arbetet är att området inbegriper många perspektiv och att det alltid finns nytt att […]

Digital tematräff – Lättläst på olika sätt!

Varmt välkommen till Lättläst på olika sätt! En tematräff där vi samtalar om lättläst, språk och tillgänglighet! Temat för denna träff är lättläst litteratur och vänder sig till alla som arbetar med lättläst på något […]

Webbinarium med MTM – Allt du vill veta om Legimus och MTM:s medier

Varmt välkommen att träffa Hillevi Andreasson, bibliotekarie på MTM, och Peder Wollinger, ansvarig för Legimustjänsterna (app och webb) som informerar och delar med sig av sitt know how om medierna. Ett webbinarium med MTM om: […]

Kurs i TAKK

Är du nyfiken på TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och vill pröva att använda TAKK i ditt arbete med biblioteksverksamhet för barn 0-6 år? Kanske använder du redan TAKK men vill utöka ditt […]

Södertäljes rullande bibliotek

Regionbibliotek Stockholm ställde några frågor till Anna Palm Kåberg, bibliotekarie i Södertälje om arbetet med bokbussen som under året kommer trafikera nära 90 hållplatser runtom i Södertälje kommun. Biblioteksbussen som rum. Har invånarna varit delaktiga […]

Hälsning från Regionbibliotekets sommarjobbare

Hej! Vi heter Yin och Ottilia och har sommarjobbat på regionbiblioteket på Region Stockholms kulturförvaltning. Vi fick i uppdrag att besöka bibliotek i Stockholms län för att anteckna och fotodokumentera våra intryck, då Regionbibliotek Stockholm […]

Nätverksträff Tillgänglighet

FULLBOKAT! Välkomna på nätverksträff för Nätverket för tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet. Denna gång är temat kognitiv tillgänglighet på bibliotek. I många kommuner har man arbetat med projekt för att förbättra den kognitiva tillgängligheten, och flera […]

Tillgänglighet på agendan – aktuella resurser och tips

I november träffades Nätverket för tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet. Träffen fokuserade lite extra på aktuella områden som digital tillgänglighet, kognitiv tillgänglighet och uppsökande verksamheter under corona. En angelägen fråga under nätverksträffen var den skärpta […]

Norrtälje satsar på att öka den digitala delaktigheten

Genom utbildningsinsatser för bibliotekspersonal och möten med låga trösklar vill Norrtälje kommun låta folkbiblioteken bli naven i processen för att öka digital delaktighet. Norrtälje kommun har de senaste åren gjort flera insatser för att motverka […]

Talboksträff

Kom och prata talböcker och talbokshantering med kollegor från biblioteken i länet! Urval, gallring, nedladdning, kopiering, hylluppställning, målgrupper, marknadsföring, samverkan, hemsändning av talböcker… Vad vill du diskutera? Ta gärna med dig frågor och idéer hemifrån. […]

Lättläst är ett bra alternativ

Den här texten är skriven av Maud Husberg från Centrum för lättläst. Maud har varit med i projektgruppen för Ombud i läsningens tjänst.  Det finns olika anledningar till att man har lässvårigheter. En funktionsnedsättning eller […]

Handböcker i nya upplagor

Nu finns två riktigt bra handböcker i nya upplagor. Vet du hur långt från handtaget dörröppnaren ska sitta för att passa personer med barnvagn, rullator eller rullstol? Eller hur hög självbetjäningsautomaten bör vara? Boverkets Bygg ikapp är en […]

Bibliotekslogotyp för öga och öra

Vid nyår byter TPB namn till MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Igår presenterades den nya logotypen. Kanske kan man beskriva den lite som introt till Stjärnornas krig fast med prickar som rullar mot framtiden istället? […]

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjerna är ett resultat av projektet Biblioteket rätt och lätt. Projektet, som pågick 2009-2011, handlade om att bearbeta bastexter om folkbibliotekens verksamheter och tjänster till klar och enkel svenska. Det finns ett grundkoncept, som du […]

Hur når vi ut med Äppelhyllan?

I höstas hade vi en studiedag om baskunskaper om Äppelhyllan. Men när vi nu har byggt upp vår Äppelhylla och ingen kommer och använder den, vad gör vi då? Hur når vi ut till förmedlarna, […]

Avslutningskonferens för projekt PROSIT

Att litteratur, kultur, konst och musik skapar en god känsla och ger ökad hälsa kan vi nog alla instämma i. Ökade möjligheter till kultur har varit en hörnsten i  projekt PROSIT  som pågått i drygt två års tid. Kärnan […]

Arbetsmöte för personal som arbetar med tillgänglighet och social biblioteksverksamhet

Vi börjar dagen med ett samtal om biblioteket i lokalsamhället. Cecilia Bengtsson är ny utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm med just den inriktningen. På arbetsmötet presenterar hon sina tankar kring detta. Sedan fortsätter vi arbetet från […]

BLISS, PICTOGRAM, DAISY – Vad var det nu vi skulle ha äppelhyllan till?

Biblioteken i länet har länge efterfrågat studiedagar kring anpassade medier, och det var ett av de önskemål som framkom i Regionbibliotek Stockholms enkät våren 2010. Vi genomför nu två studiedagar på temat äppelhyllan, där vi […]

Anpassade medier för barn och unga med läshinder

Elisabeth Nilsson har i en rad projekt arbetat för att de barn som har olika slag av läshinder ska få böcker i en form som passar dem. Hennes arbete avrundades med en konferens den 17 […]

Prosit! – Må det gagna

Mål: Att biblioteken blir bättre i att lokalt förankra den uppsökande verksamheten och att man tillsammans med omsorg och äldreomsorg finner nya samarbetsformer och arbets­metoder Målgrupp: Primär målgrupp för projektet är biblioteksanställda och bibliotekschefer men […]

Det frågeorienterade biblioteket – användarnas bibliotek

Aleman, Lotta, Hatamian, Lousia, Hedenström, Solveig, Lundgren, Lena, Användarnas bibliotek: Slutgissat! Bibliotek med användarperspektiv (2009) Projektet Det frågeorienterade biblioteket avslutades våren 2009. Syftet med projektet har varit att skapa användarvänliga bibliotek på besökarnas villkor. Deltagande bibliotek har […]

Biblioteket rätt och lätt

Mål: Öka tillgängligheten till information om bibliotekens verksamhet för personer som behöver bearbetad information Målgrupp: Alla som är i behov av bearbetad text, bland annat läsovana, barn och unga, personer med svenska som andraspråk, personer […]