Digital konferens: Barn, bibliotek och forskning 2022

Varmt välkomna till Barn, bibliotek och forskning som i år har temat Läsning!

Konferensen är digital för tredje året i rad, och innehåller som tidigare inspelade föreläsningar med samtalsfrågor till, samt kringmaterial i form av poddavsnitt, texter och annat intressant.

Nytt för i år är att vi har spelat in poddavsnitt med samtal om föreläsningarna.

Tid: länken är tillgänglig 23 november – 14 december

Plats: digitalt, en länk skickas ut i förväg

Anmälan: senast 16 november via länken till höger

Kostnad: Ingen deltagaravgift (nytt för i år!)


PROGRAM

Inledningstalare
Emma Åstrand är föreläsare, projektledare och funkisfilosof. Hon jobbar med politiska projekt för att öka kunskap om och, så småningom, eliminera funkofoba strukturer. Just att peka ut funkofobi är lite av hennes bästa partytrick! Hon är en av rösterna i den funktionsrättspolitiska podden Full rulle.


Catarina Schmidt, docent i pedagogik på Jönköpings universitet
Barns läspraktiker

I föreläsningen berättar Catarina om vikten av att se på läsning som praktiker där flera aspekter tas hänsyn till. Därefter beskrivs den läsfrämjande insatsen Kulturakuten i Håbo kommun som riktades mot barn i fritidshemmets pedagogiska verksamhet. I insatsen iscensattes upplevelsebaserad läsning med möjligheter för de deltagande barnen att föreställa sig handlingen framåt. I föreläsningen resoneras också kring det gemensamma uppdrag som olika aktörer har vad gäller barns och ungas läspraktiker i ett demokratiskt samhälle.


Åse Hedemark, lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap, Inst. för ABM, Uppsala universitet
Att skapa det läsande barnet: om läsningens politiska historia

Eftersom läsning tillskrivs betydelsefulla värden har det alltid varit politiskt intressant att styra vad och hur människor läser. Med särskilt fokus på läsfrämjande för barn under efterkrigstiden beskrivs och problematiseras under föreläsningen denna styrning.


Tuva Haglund, fil. dr Litteraturvetenskapliga inst, Uppsala universitet
Tillsammans i fiktionen. Social läsning i sociala medier

Sociala medier som Facebook, TikTok och Instagram har idag kommit att bli viktiga mötesplatser för läsare som vill tala om och umgås kring litteratur. Utifrån sin forskning om fankulturer berättar Tuva Haglund om vad som utmärker nätets läsgemenskaper och vilka strategier de använder för interaktion. Vad skiljer dem från andra sammanhang av social läsning och hur gör man som utomstående för att navigera i dessa miljöer?


Kontakt: Mikaela Svärd, Sofie Samuelsson och Pia Borrman