Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer…

Välkomna till konferensen Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… En dag då vi inspireras och delar med oss av våra erfarenheter  från arbetet i sociala medier.

Biblioteksrådet i Stockholms län anordnade 2010 en heldagsworkshop om sociala medier . Fokus låg på strategier och policy för biblioteken. Nu är det dags för en fortsättning!

Många bibliotek är idag mer etablerade på sociala webben, på Facebook och Twitter. Nu vill vi försöka lyfta det arbete som görs där och hitta större perspektiv. Vad kan vi lära av andra, hur kan vi möta våra användare och skapa delaktighet, vad driver oss i vårt arbete i sociala medier? Dagen inleds med en föreläsning av Brit Stakston som är mediestrateg, författare och debattör inom sociala medier.

Tid: Tisdagen den 21 augusti kl 8.30 – 16.00
Plats: Södertörns högskola. Alfred Nobels allé 7,  Flemingsberg. Huddinge
Kostnad: 500 kr. Inklusive fika och lunch

Programmet hittar du på bloggen Sociala medier på biblioteken. På bloggen kan du även följa planering, dokumentation och uppföljning runt konferensen. Delta gärna i diskussionen på Twitter: #smbib

Konferensen vänder sig i första hand till biblioteksanställda inom Stockholms län. Men i mån av plats kommer vi ta emot anmälningar även utanför länet.
Konferensen arrangeras av Biblioteksrådet i Stockholms län via Regionbibliotek Stockholm i samverkan med Södertörns högskolebibliotek, Riksdagsbiblioteket  och Botkyrkas bibliotek.

Konferensen är nu fulltecknad!

 

Varmt välkomna!

Hanna Johansson, 076-1231085
hanna.k.johansson@stockholm.se
Cecilia Bengtsson, 076-1231280
cecilia.m.bengtsson@stockholm.se