Detta nätverk är till för dig på folkbibliotek i Stockholms län som är engagerad i frågor kring bibliotekens tillgänglighet och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ingen fråga är för liten eller stor, och det kan handla om allt från praktiska tips till strategisk utveckling.

Nätverket faciliteras av regionbiblioteket och möten hålls normalt två gånger per år. Utöver detta finns en e-postlista som kan användas av alla i nätverket för att ställa frågor och hitta samarbeten.

Foto: Cecilia Brisander

Det här är saker som ofta tas upp i nätverket:

  • Tillgängliga medier som talböcker, storstil, lättläst, taktila böcker och böcker på teckenspråk.
  • Lokaler som är fysiskt och kognitivt tillgängliga, inklusive skyltning och särskilda funktioner som till exempel äppelhylla och publika datorer med hjälpmedel.
  • Bra bemötande och inkludering i arrangemang på biblioteket och på nätet. Särskilda satsningar som sagostund med TAKK, talbokscirkel, internetcafé för äldre.
  • Uppsökande verksamheter som bokbuss och bokbil, Boken kommer och depositioner på till exempel äldreboenden och daglig verksamhet inom LSS.
  • Samarbeten och aktiviteter tillsammans med läsombud, kommunala träffpunkter, föreningar och andra lokala aktörer.
  • Tekniskt och språkligt tillgänglig information i bibliotekets olika kanaler som webbplats, sociala medier, trycksaker och det personliga mötet. 

Välkommen att vara med! Kontakta Karin Sundström eller Annika Hermele.