Kommunikation och sociala medier på Regionbiblioteket

Ett strategidokument för webb- och kommunikationsfrågor på Regionbiblioteket går nu att hitta på vår webbplats, se t ex under Sociala medier.

Dokumentet innehåller en del om syften och mål med närvaron i sociala medier, men till övervägande delen ger den praktiska tips om vad som är bra att tänka på. Än så länge är det ganska svårt att mäta effekten av sociala medier i kommunikationen. Vi kan till exempel se att sociala medier driver mycket trafik till vår webbplats, men det är svårt att sätta en nivå för vad som är bra eller dåligt. Fortfarande är vi själva i en lärprocess när det handlar om kommunikationen och just nu är det viktigaste att vi känner oss bekväma med verktygen.

Kommunikation handlar mycket om att bygga relationer för oss som arbetar på Regionbiblioteket. Det handlar också om att öka integreringen av kanalerna i varandra. Till exempel har vi börjat publicera artiklar ur vår tidning Länsnytt som bloggposter, för att ge dem en större spridning. Vissa av dem har nått många läsare på det sättet.

Vår förhoppning är att andra bibliotek i länet ska kunna ta del av vår strategi och kanske i vissa delar inspireras av den. Precis som vi gärna lär av andra!

Läs Regionbibliotek Stockholms webb- och kommunikationsstrategi! Det går mycket bra att kommentera den här under.

/ Anna-Stina Takala

"Tweetdeck" av Anna-Stina Takala on Flickr / CC by 2.0

"Tweetdeck" av Anna-Stina Takala on Flickr / CC by 2.0

Relaterade poster