Sociala medier på biblioteken

Regionbibliotek Stockholm drev på uppdrag av Stockholms läns Biblioteksråd arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” 2010-2016. Arbetsgruppen ordnade konferenser och omvärldsbevakade inom området sociala medier och bibliotek. Arbetsgruppen bildades 2010 då Regionbibliotek Stockholm tillsammans med Ekerö kultur & bibliotek arrangerade en heldagsworkshop om sociala medier på bibliotek, med syftet att diskutera strategier och policys. En ny konferens arrangerades 2012 då kommunikation och interaktion stod i fokus. 2014 anordnades ytterligare en konferens med inriktning integritet och juridik, samt en heldag 2015 som tog upp frågor kring normkritik, bilder och ungas digitala närvaro. Våren 2016 ordnades en halvdag om algoritmer och filterbubblor.

Arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” har bestått av medarbetare från olika bibliotekstyper i länet, deltagarna har skriftat genom åren. Tillsammans har arbetsgruppen omvärldsbevakat, diskuterat aktuella teman, bloggat och planerat. Det stora värdet har varit den samverkan och fortbildning som skett över biblioteksgränserna där vi har haft mycket att lära av varandra. Arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” avslutade sitt uppdrag vid årsskiftet 2016/2017. Våren 2016 genomförde vi en enkät för att utvärdera arbetsgruppens insatser och undersöka bibliotekens användning av och förhållningssätt till sociala medier. En slutrapport från undersökningen kommer att finns på Regionbibliotekets webbsida. Alla blogginlägg finns kvar ett litet tag på Sociala medier på biblioteken

Hanna Johansson

Cecilia Brisander

Regionbibliotek Stockholm

Denna artikel är även publicerad i Länsnytt nr 2 2017.

 

 

 

Handduk tillhörande Nordiska muséet, fotograferad 2013

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade