Sociala medier: nåt för alla

Mål: Att folkbibliotek i samarbete ska överbrygga digitala klyftor
Målgrupp: Allmänheten
Tid: 2011-2012
Finansiering: .SE, Internet för alla
Kontaktperson: Hanna Johansson

Projektet drevs i samarbete mellan läns- och regionbiblioteken i Sverige och med folkbibliotek och folkbildning i respektive region.

Projektet ville skapa möjligheter för ökat socialt inkluderande av personer som saknar kunskap inför att bli aktiva på webben, med fokus på deltagande i nätverk och skapande av eget innehåll. En förhoppning inom projektet var att ökad användning av sociala medier skulle leda till en ökad användning av olika e-tjänster som samhället erbjuder.

Projektet riktade sig till alla, som sällan använder sig av de möjligheter som den sociala webben ger. Målgruppen för projektet genomgick en kurs på en webbaserad lärplattform och fick handledning av bibliotekspersonal i lärplattformen samt i fysisk miljö på biblioteken. Medborgare gavs även möjlighet att genomföra kursen i cirkelform vid studieförbund, beroende på insatser av regional karaktär.

Webbkursen Delning.nu drevs vidare av Regionbibliotek Stockholm även efter projektets slut, fram till årsskiftet 2013/2014. Detta på grund av efterfrågan från länsbibliotek och kursdeltagare. Under perioden 2012-2013 administrerade och handledde medarbetare på Regionbibliotek Stockholm kursen, och nya kursdeltagare fortsatte ansluta till Delning.nu så länge kursen var tillgänglig.

För mer information om projektet och Delning.nu, se även projektets slutrapport Sociala medier : nåt för alla.

Projektet var en av insatserna inom den nationella kampanjen Digidel2013. Kampanjens arbete drivs vidare av Digidelnätverket.

Projektet Sociala medier : nåt för alla var en fortsättning på 2010 års projekt, Sociala medier – Hur funkar bloggar, Facebook, Wikipedia…?, som var regionalt inriktat på Stockholms län.

Delning.nu är inte längre en webbadress som vi äger.