Konferens om sociala medier och bibliotek

Välkomna på konferens den 18 mars, 2014. Temat denna gång är sociala medier och integritet, juridik, källkritik, transparens och yttrandefrihet. Konferensen arrangeras av oss, Arbetsgruppen för sociala medier inom Biblioteksrådet i Stockholms län.

Program för dagen

9-9.30 Kaffe och registrering

9.30-9.45 Marie Källberg, chef på Biblioteket, Karolinska universitetssjukhuset och medlem i Biblioteksrådet hälsar välkommen

9.45-11 Internet och sociala medier – rättigheter, skyldigheter och möjligheter, Filippa Sjöden, projektledare på juridikinstitutet
11-12.15 Gruppdialoger och bensträckare

12.15-13.30 Lunch och möjlighet att titta på Karolinska universitetssjukhusets bibliotek

13.30-14.15 Radikal transparens: en diskussion om kontrollmekanismer och facebook, Nasrine Olson, universitetslektor, vid Högskolan i Borås

14.15-15 Gruppdialoger inklusive fruktstund

15-15.45 Att arbeta med sociala medier på TioTretton – interaktion, integritet och inspiration, Amanda Stenberg, bibliotekspedagog  på Kulturhusets TioTretton

15.45-16 Summering och avslut

Datum: 18 mars, 2014

Plats: Karolinska universitetssjukhuset, våning 4 intill biblioteket, kl. 9-16

För vem? I första hand vänder vi oss till biblioteksmedarbetare i Stockholms län. Om det blir platser över är övriga intresserade välkomna.
KONFERENSEN ÄR FULLTECKNAD

Kostnad: 600 kronor

För mer information kontakta utvecklingsledarna på Regionbibliotek Stockholm: Cecilia Bengtsson,  cecilia.m.bengtsson@stockholm.se  tel: 076-1231280 eller Hanna Johansson,  hanna.k.johansson@stockholm.se  tel. 076-1231085

Varmt välkomna!

 

gst

Foto: C. Bengtsson