Digitala tips på inspiration och kompetensutveckling

Under 2020 tvingades vi ställa om våra verksamheter på en rad olika sätt på grund av pandemin. Restriktionerna fortsätter under 2021 och vi behöver vara flexibla och möta förändrade förutsättningar. Många är hänvisade till arbete hemifrån. För dem som har möjlighet till extra kompetensutveckling kommer här några tips: 

FÖRELÄSNING / YRKESPRAKTIK Jonna Bornemark inledde Digitalt försts forskarcirkel Skeptikerspåret i februari 2020, med föreläsningen Det mätbara biblioteket. Även forskarna, Stina Bäckström, Michael Forsman och Anne Kaun, som ledde de olika forskarcirklarna deltar. Cirklarna pågick under våren och i december 2020 släpptes boken Bankdosor, skam och sms-poesi: Essäer om bibliotekens arbete med digitalisering med utgångspunkt i forskarcirkeln.  

KUNSKAPSPAKET / NATIONELLA MINORITETER En av bibliotekens prioriterade målgrupper är nationella minoriteter. Vill du läsa mer om det finns ett kompetenskit för dig som vill fortbilda dig ytterligare inom området. I kompetenskitet som heter Att arbeta med nationella minoriteter på biblioteket finns tips, idéer och information om hur bibliotek kan ta sig an dessa områden. 

E-TJÄNST / MEDIER OCH SPRÅK Gå in och upptäck Världens bibliotek, bibliotekens gemensamma tjänst för e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska.  

FÖRELÄSNINGAR / LITTERATUR OCH BIBLIOTEK Bokmässan: Årets program ligger kvar på Bokmässan Play till den 31 mars 2021. Du når Bokmässan Play och studiosamtalen direkt på bokmassan.se

E-TJÄNST / LITTERATUR Litteraturbanken uppdateras kontinuerligt med fria texter och kunskapsmaterial och har numera en ingång för biblioteksmedarbetare och en sida med särskilt fokus på Shared Reading där alla texter anges med tid för högläsning.   Myndigheten Forum för levande historia har en webbplats med mycket att ta del av. Vi vill extra tipsa om Kunskap om rasism och likvärdigt bemötandesom är en webbfortbildning för oss som jobbar på en myndighet, i en kommun eller region.  

FÖRELÄSNINGAR OCH PRESENTATIONER / DIGITALISERING På Internetdagarna i år samarbetade Internetstiftelsen med projektet Digitalt först med användaren i fokus och hade under dag två ett helt eget spår: Du, vi och digitaliseringen – skulle inte allt bli enklare?  
Spåret fokuserade på hur vi kan förstå individens möte med ”digitaliseringen” som användare, och hur vi som jobbar med digital vägledning, support och utbildning göra det mötet smidigare. På sidan finns inspelade föreläsningar och talarnas presentationer i PDF-format.  

FÖRELÄSNING / DIGITAL DELAKTIGHET Missa inte Stefan Johanssons föreläsning När dom som behöver vara digitala som mest är digitala som sistDen handlar om den digitala klyfta som finns i Sverige och i skuggan av en pandemi där det visar sig att de grupper som vi klassar som riskgrupper också är de grupper som rapporterar störst digitalt utanförskap.  

PODD / SOCIALA MEDIER Your undivided attention – en amerikansk podcast med ett kritiskt öga på sociala medier. Upphovsmännen har sin bakgrund i de stora techföretagen – Google etc. och syns även i dokumentären The social dilemma (finns på Netflix).  

PROJEKTRAPPORT / JURIDIK OCH INTERNET Projektrapporten Skyddsvärden i vågskålen: Internet på folkbibliotek – ideologi, juridik och praktik är ett led i projektet Internetanvändning på bibliotek – policy, praktik och pedagogik som kommer att ligga till grund för fortsatta pedagogiska insatser. Projektet som finansieras genom innovationsspåret inom Digitalt först med användaren i fokus, kommer att kartlägga hur internetanvändning regleras på biblioteken i landets kommuner. 

ARTIKEL / ARTIFICIELL INTELLIGENS Inspirationsartikel i Digiteket: En kort introduktion till AI på bibliotek   

ARTIKEL OCH AVHANDLING / DIGITAL DELAKTIGHET OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING Artikel om aktuell forskning om digital delaktighet för unga med funktionsnedsättning. Vilka hinder och möjligheter finns?  Artikeln utgår från en avhandling, som enligt artikeln också finns som lättläst och med bildstöd. Avhandlingen heter Internet use and digital participation in everyday life.  Adolecents  and  young  adults  with  disabilities.

KURS / YRKESPRAKTIK Kurs i Digiteket: Får jag verkligen svara på alla frågor? Etiska dilemman – egen moral och motstridiga krav.

SKRIFTER OCH RAPPORTER / BIBLIOTEKSUTVECKLING Läs Regionbibliotek Stockholms rapporter och skrifter, till exempel Berättelsen om Boken kommerMånga sätt att vara människa på – folkbibliotek och nationella minoriteterBarnbibliotekariers kompetensRobotar och ritblock – om digital biblioteksverksamhet för barn och ungaFunkar det? – bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad gruppBiblioteket i lokalsamhälletInkluderande bibliotek, Pålitligt, lyhört och kompetent – om tjänstekvalitetTaxonomier – verktyg för biblioteksutveckling med flera. Eller botanisera bland annat vi skrivit! 

Fokus Barn och ung 

TIPS / LÄSFRÄMJANDE OCH BARNBIBLIOTEK I slutet av november pågick konferensen Barn, bibliotek och forskning. Några av de inspirationstips som vi då delade finns på vår hemsida.  

SEMINARIER / UNGA Under hösten ordnade Kulturrådet tre seminarier som du kan ta del av i efterhand. Du hittar dem här och de heter Ungas rätt till kultur.  

TIPS / SMÅ BARNS SPRÅKUTVECKLING Läs mer om Regionbibliotek Stockholms satsning Språktåget. Här kan du även ta del av fördjupningstips när det gäller yngre barns språkutveckling, bland annat från logopeder. 

FILM OCH TIPS / SMÅ BARNS SPRÅKUTVECKLING Tips från Kodknäckarna om yngre barns språkutveckling. Här kan du bland annat se en film om yngre barns språkutveckling 0–5 år. 

E-TJÄNST / LÄSFRÄMJANDE Besök Polarbibblo. Där kan du inspireras, och du kan tipsa vidare om Polarbibblo till barn som du möter. Från början var Polarbibblo främst till för barn i Norrbotten, men sedan 2019 riktar de sig till barn i hela landet. De arbetar mycket med delaktighet och interaktion genom exempelvis quiz, utlottningar och inskickat material.  

FILM / LÄSFRÄMJANDE Svenska barnboksinstitutets bokprovning från 2019 med många bra bokpresentationer tips finns tillgängliga genom UR Play.

KUNSKAPSPAKET / SMÅ BARNS SPRÅKUTVECKLING OCH LÄSFRÄMJANDE På Bokstart.se finns kunskapspaket med artiklar att läsa och samtalsfrågor till dem. Om barns språkutveckling generellt, om att främja barns minoritetsspråk, om flerspråkiga barn med mera. 

Relaterade poster

  • Inga relaterade