Barn, bibliotek och forskning 2021

Varmt välkomna till

Barn, bibliotek och forskning 2021!

Även i år kommer konferensen att vara helt digital. Deltagarna kommer att få en länk till konferensen, och den är åtkomlig i två veckor. Till föreläsningarna kommer samtalsfrågor att finnas, samt extramaterial att läsa och lyssna på.

 

Tid: onsdag 24 november – onsdag 8 december

Kostnad: 300:- exkl. moms

Anmälan: via länken till höger

 

Kontakt: Pia Borrman, pia.borrman@regionstockholm.se och Nike Hjelm, nike.hjelm@regionstockholm.se
PROGRAM

Ann Nordberg, docent i pedagogiskt arbete och medicine doktor i logopedi, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Språkstöd till barn i praktik och forskning

Föreläsningen utgår från Ann Nordbergs egen praktiknära forskning i ELSA- projektet om att arbeta språkutvecklande ihop med barn. Tar även upp vad vi vuxna behöver tänka på för att vara språkliga förebilder så barnen lockas att utveckla sitt språk.

Amira Sofie Sandin, fil.dr i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Att forska med unga om identitet och sociala medier – utmaningar och möjligheter

Föreläsningen tar upp erfarenheter av ett forskningsprojekt där unga tog roller som medforskare, och tillsammans med forskaren studerade och analyserade hur sociala medier användes för att visa identitet. Forskningen synliggjorde bland annat hur olika maktrelationer påverkade handlingsutrymmet i forskningssituationen och visade på olika strategier unga använder för att både visa och undanhålla information om sig själva på plattformar som Facebook, Instagram och Snapchat.

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet
Stå upp för orten – unga i en delad stad

Föredraget problematiserar samtida debatter om något som är uppå snart sagt allas läppar: förorten och framför allt förortens unga. Det är hög tid för ett perspektivskifte: från symtom till orsak, från sociala problem till uppkomsten av dessa. Ojämlikhetens mekanismer behöver identifieras om dess effekter ska kunna motverkas.

Miranda Lach Lindgren och Natalie Milz, skolbibliotekarier
Vilja kontra välvilja – bibliotekariens referensarbete för barn 

Föreläsningen kommer handla om samtidens krav på bibliotekariens referensarbete för barn. Hur maktskillnader mellan barn och vuxna tar sig uttryck i en bibliotekskontext. Detta relaterat till barnkonventionens föreskrifter och frågan om barnets bästa.