Digital timme: Vilka plattformar ska biblioteken finnas på?

Vilka digitala plattformar ska biblioteken finnas på – för att synas, förmedla kunskap och möta nya användare?

Välkommen till träffen ”Digital timme” då vi samtalar om ett relevant ämne inom digitalisering och bibliotek. Under denna träff tittar vi närmare på bibliotekens närvaro på digitala plattformar och vad detta innebär för biblioteken och för användarna. Vilka är fördelarna, finns det risker och hur kan vi tänka framåt kring bibliotekens digitala närvaro?

Det är viktigt att folkbiblioteken arbetar uppsökande och att de finns, syns och verkar där människor är. När många människor lever en stor del av sina liv på digitala och sociala plattformar, är det självklart att även biblioteken är digitala och har kunskaper om digitaliseringens spelregler. Vilka sociala medier finns biblioteken på idag och hur arbetar ni för att nå de användare, kanske främst barn och unga, som ni inte möter på biblioteken?

Så här skriver digitaliseringsexperten Carl Heath i en krönika i Biblioteksbladet i mars i år:

Under vintern har det pågått en komplex debatt om Tiktoks inträde i bibliotekens vardag. Skapar plattformen möjligheter att möta nya unga läsare, eller är den i själva verket ett hot mot samhällets säkerhet som ökar risken för desinformation och propaganda? Det digitala landskapet slutar inte att förändras och i detta kämpar biblioteken, precis som andra delar av samhället, med att navigera rätt.

Under året har flera kritiska röster höjts mot Tiktok, men även mot offentliga kulturinstitutioner som använder plattformar som samlar in användardata på ett sätt som kan utgöra en risk mot både mot integritet och informationssäkerhet. Samtidigt är Tiktok och digitala kanaler kreativa arbetsytor för biblioteksmedarbetare som där hittar nya sätt att arbeta läsfrämjande och nå sina användare. Rörelsen #booktok betydelse för ungas läskultur har vi också kunnat läsa mycket om på senare tid.

Välkommen att ta del av ett samtal där det inte finns några färdiga svar utan där vi reflekterar och breddar perspektiven tillsammans!

 

Inläsningsmaterial att ta del av inför träffen:

Varnar biblioteken för Tiktok – Biblioteksbladet

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan – Biblioteksbladet

Spexar folkbibliotekarien? En kartläggning av digital litteraturförmedling på Tiktok – Digiteket

 

Datum: Onsdag 30 augusti
Tid: Kl 9-10
Plats: Digital träff på Teams.

Målgrupp: Träffen är för dig som arbetar på ett folkbibliotek i en kommun i Stockholms län.

 

Om träffen ”Digital timme”

”Digital timme” är en digital träff då vi ses och pratar om ett aktuellt ämne utifrån en föreläsning, artikel eller kurs som ni deltagare tagit del av innan. I fokus är möjlighet att få fördjupa sig inom biblioteksfrågor som berör digital kompetens, MIK (medie- och informationskunnighet), det livslånga lärandet, med mera. Syftet är fortbildning och omvärldsbevakning inom digitalisering och att mötas över kommungränserna kring ett gemensamt ämne. Vi ses digitalt på Teams!

 

Kontaktperson: Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm, hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se.

Välkommen!