Digital timme: ”Bibliotek som medborgarkontor?” – Samtal om en rapport

Välkommen till en träff inom ”Digital timme” då vi samtalar om ett relevant ämne inom digitalisering och bibliotek. Inför den här träffen läser vi rapporten ”Bibliotek som medborgarkontor” som Svensk biblioteksförening tagit fram, och diskuterar […]

Digital timme: Vilka plattformar ska biblioteken finnas på?

Vilka digitala plattformar ska biblioteken finnas på – för att synas, förmedla kunskap och möta nya användare? Välkommen till träffen ”Digital timme” då vi samtalar om ett relevant ämne inom digitalisering och bibliotek. Under denna […]

Digital timme: ”Därför demokrati – om bibliotek och demokrati”

Välkommen till träffen ”Digital timme” då vi samtalar om ett relevant ämne inom digitalisering och bibliotek. Under denna träff tar vi avstamp i ”Därför demokrati – om bibliotek och demokrati”, ett filmat samtal med filosofen […]