Digital timme: ”Bibliotek som medborgarkontor?” – Samtal om en rapport

Välkommen till en träff inom ”Digital timme” då vi samtalar om ett relevant ämne inom digitalisering och bibliotek. Inför den här träffen läser vi rapporten ”Bibliotek som medborgarkontor” som Svensk biblioteksförening tagit fram, och diskuterar utifrån de frågeställningar och slutsatser som lyfts fram i rapporten.

Rapporten kom 2021 och undersöker i vilken omfattning folkbiblioteken ger sina besökare samhällsservice och om biblioteken har fått ett formulerat uppdrag från kommunen för detta.

Undersökningen visar att biblioteken erbjuder en stor variation av samhällsservice till invånarna, samtidigt som en bred uppfattning internt är att biblioteken gör mer än vad som egentligen ingår i uppdraget. Hur ser det ut för folkbiblioteken idag, två år efter att rapporten släpptes, och vilka slutsatser och medskick kan vi ta med oss framöver?

Förberedelser inför träffen:

Läs rapporten som finns att ladda ned här: Bibliotek som medborgarkontor? – Svensk biblioteksförening

Datum: Tisdag 17 oktober.
Tid: Kl 9-10
Plats: Digital träff på Teams. Möteslänk skickas ut någon dag innan träffen till de som anmält sig.

Målgrupp: Träffen är för dig som arbetar på ett folkbibliotek i en kommun i Stockholms län.

 

Om träffen ”Digital timme”

”Digital timme” är en digital träff då vi ses och pratar om ett aktuellt ämne utifrån en föreläsning, artikel eller kurs som ni deltagare tagit del av innan. I fokus är möjlighet att få fördjupa sig inom biblioteksfrågor som berör digital kompetens, MIK (medie- och informationskunnighet), det livslånga lärandet, med mera. Syftet är fortbildning och omvärldsbevakning inom digitalisering och att mötas över kommungränserna kring ett gemensamt ämne. Vi ses digitalt på Teams!

 

Kontaktperson: Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm, hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se.