Digital timme

Välkommen till en digital träff då vi ses och pratar om ett aktuellt ämne utifrån en föreläsning, artikel eller kurs som ni deltagare tagit del av innan.

I fokus för träffen ”Digital timme” är möjlighet att få fördjupa sig inom digitala biblioteksfrågor, som digital kompetens, MIK (medie- och informationskunnighet), det livslånga lärandet, med mera. Syftet är fortbildning och omvärldsbevakning inom digitalisering och att mötas över kommungränserna kring ett gemensamt ämne. Vi ses digitalt på Teams!

Förberedelser och ämne för denna träff kommer snart.


Datum:
Tisdag 4 april
Tid: Kl 9-10
Plats: Digital träff på Teams.
Anmälan: Ingen anmälan! Du ansluter till träffen direkt via möteslänken som kommer att publiceras på denna sida.

Målgrupp: Träffen är för dig som arbetar på ett folkbibliotek i en kommun i Stockholms län.

Kontaktperson: Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm, hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se.

 

Välkommen!