Digital timme: ”Därför demokrati – om bibliotek och demokrati”

Välkommen till träffen ”Digital timme” då vi samtalar om ett relevant ämne inom digitalisering och bibliotek. Under denna träff tar vi avstamp i ”Därför demokrati – om bibliotek och demokrati”, ett filmat samtal med filosofen och författaren Åsa Wikforss, som var en del av Götabibliotekens Demokratidag 2022.

Samtalet kretsar kring hur desinformation och digitala plattformar ofta används för att underminera demokratin, och bygger i stora delar på Wikforss bok Därför demokrati: om kunskapen och folkstyret (2021).

I samtalet kommer Åsa Wikforss in på sin syn på bibliotekens roll som kunskapsinstitution, om hur biblioteken kan bidra till att stärka demokratin utifrån arbetet med fri åsiktsbildning, medie- och informationskunnighet, med mera.

Utifrån filmen pratar vi vidare om hur vi ser på bibliotekens roll som demokratisk institution i en digital samtid.

Förberedelser och ämne:

Titta på det filmade samtalet med Åsa Wikforss ”Därför demokrati – om bibliotek och demokrati”, som finns på Digiteket. Filmen är ca 32 minuter lång och du ska ha sett den innan träffen. Därför demokrati – om bibliotek och demokrati – Digiteket

Datum: Torsdag 27 april
Tid: Kl 9-10
Plats: Digital träff på Teams.
Anmälan: Ingen anmälan! Du ansluter till träffen direkt via möteslänken på denna sida.

Målgrupp: Träffen är för dig som arbetar på ett folkbibliotek i en kommun i Stockholms län.

 

Om träffen ”Digital timme”

”Digital timme” är en digital träff då vi ses och pratar om ett aktuellt ämne utifrån en föreläsning, artikel eller kurs som ni deltagare tagit del av innan. I fokus är möjlighet att få fördjupa sig inom biblioteksfrågor som berör digital kompetens, MIK (medie- och informationskunnighet), det livslånga lärandet, med mera. Syftet är fortbildning och omvärldsbevakning inom digitalisering och att mötas över kommungränserna kring ett gemensamt ämne. Vi ses digitalt på Teams!

 

Kontaktperson: Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm, hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se.

Välkommen!