Biblioteksrådets arbetsgrupp för sociala medier

I Stockholms län finns ett Biblioteksråd, som har tillkommit på politiskt initiativ. Biblioteksrådet samarbetar kring biblioteksövergripande frågor, dvs frågor som rör alla typer av bibliotek, allt från skolbibliotek till specialbibliotek.

Ett av samarbetsområdena är sociala medier. En arbetsgrupp har sedan 2010 arrangerat två konferenser på ämnet och driver också en blogg som periodvis publicerar texter om sociala medier på bibliotek.

Just nu pågår en bloggserie som utforskar trender när det handlar om sociala medier. Vad är på väg ut och på väg in bland våra olika målgrupper på biblioteken? De senaste veckorna har två blogginlägg publicerats, ett om trender bland gymnasieelever och ett om trender bland bibliotekarier själva. Fler texter är på väg! Bland annat om hur det ser ut bland högskolestudenter.

Arbetsgruppen som driver bloggen består under 2013 av dessa personer:
Sofie Nilsson, Blackebergs gymnasium
Linda Spolén, Botkyrkas bibliotek
Niklas Bergmark, Riksdagsbiblioteket
Camilla Alexandersson, Södertörns Högskolebibliotek
Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm

Följ gärna bloggen!

 

Relaterade poster