Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Igår var jag på ett frukostseminarium som föreningen Begripsam anordnat med anledning av deras nya rapport om svenskarna med funktionsnedsättning och internet. ALLA var dagens nyckelord! Fler av de medverkade sa just att ALLA ska […]

Tematräff om läsfrämjande för personer med funktionsnedsättning

Tisdag 16/2 bjuder vi in till en tematräff om läsfrämjande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kom och diskutera högläsning, bokcirklar och annat läsfrämjande med kollegor från andra bibliotek i länet. Tag gärna med egna funderingar, idéer och […]

Barn med funktionsnedsättningar

Senaste nytt! Stockholms stadsbibliotek har publicerat en handledning för att underlätta för bibliotek att skapa rum och verksamhet som är kognitivt tillgängligt för alla. Det är Lynn Alpberg som tagit fram den: Bibblan funkar – […]

Nätverksträffen om tillgänglighet i maj 2021

I slutet på maj hölls nätverksträff om tillgänglighet. Träffen hade extra fokus på kognitiv tillgänglighet och ett trettiotal medarbetare från biblioteken i regionen deltog. Vi diskuterade och delade tankar om bland annat den praktiska handledningen […]

Nätverk för tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet

Detta nätverk är till för dig på folkbibliotek i Stockholms län som är engagerad i frågor kring bibliotekens tillgänglighet och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ingen fråga är för liten eller stor, och det kan […]

Frågor & svar om Språktåget

Språktågets startsidaFortbildningMaterialTips & inspiration från biblioteken MATERIALET Vilket material ingår och vilka språk är materialet översatt till? SVAR: Materialet  består av en folder med tips till vårdnadshavare och andra vuxna kring barnen om hur de […]

Språktåget – fortbildning

Språktågets startsidaMaterialTips & inspiration från bibliotekenFrågor & svar om Språktåget Hur använder jag sidan? Sidan innehåller: filmer med samtalsfrågor frågor & svar om små barns språkutveckling fördjupningstips I filmerna berättar vår ”huslogoped” Elvira Ashby om […]

Digitala tips på inspiration och kompetensutveckling

Under 2020 tvingades vi ställa om våra verksamheter på en rad olika sätt på grund av pandemin. Restriktionerna fortsätter under 2021 och vi behöver vara flexibla och möta förändrade förutsättningar. Många är hänvisade till arbete […]

Tillgänglighet på agendan – aktuella resurser och tips

I november träffades Nätverket för tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet. Träffen fokuserade lite extra på aktuella områden som digital tillgänglighet, kognitiv tillgänglighet och uppsökande verksamheter under corona. En angelägen fråga under nätverksträffen var den skärpta […]

Utmaning storstad – Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg

Projektet Utmaning Storstad bygger på ett samarbete mellan Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Regionbibliotek Stockholm med hjälp av folkbiblioteken i länet. Projektet fokuserar på läsfrämjande och tillgängliggörande av information och litteratur för personer som […]

Barn, bibliotek och forskning 2018

2018 års upplaga av regionbibliotekets konferens Barn, bibliotek och forskning ägde rum 20 november. Vi fick många kommentarer från deltagarna efteråt som uttryckte att de fått mycket inspiration och insikter att ta med sig från konferensen. Jeanette Sundhall […]

Ny rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek

Under våren 2018 har jag arbetat med en rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek. Rapporten heter Många sätt att vara människa på – Folkbibliotek och nationella minoriteter.

Talboken kommer i Stockholms län

Under 2017 deltog några bibliotek i Stockholms län i ”Talboken kommer till taltidningsläsare”. Ett projekt som Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) bedrivit. Utvärderingar visar att det som fått ta dela av tjänsten är nöjda liksom […]

Funkar det? – bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad grupp

Under hösten 2017 pågick projektet Vid sidan av Äppelhyllan – bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län på Regionbibliotek Stockholm. I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsnedsättningar dubbelt prioriterade, och vi visste […]

Årets första Länsnytt äntligen ute!

Äntligen kommer årets första nummer av Länsnytt, det blev ett sommarnummer! Temat denna gång är Språk och här är ett smakprov, den första artikeln ur numret. God läsning! Språk och interkultur Vad känner du när […]

Vid sidan av Äppelhyllan

Bibliotekens verksamhet för barn med funktionsnedsättningar i Stockholms län I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsnedsättningar en dubbelt prioriterad grupp. Många bibliotek har Äppelhyllor med medier anpassade för denna målgrupp. En del bibliotek har […]

Biblioteket rätt och lätt

Mål: Öka tillgängligheten till information om bibliotekens verksamhet för personer som behöver bearbetad information Målgrupp: Alla som är i behov av bearbetad text, bland annat läsovana, barn och unga, personer med svenska som andraspråk, personer […]

Prosit! – Må det gagna

Mål: Att biblioteken blir bättre i att lokalt förankra den uppsökande verksamheten och att man tillsammans med omsorg och äldreomsorg finner nya samarbetsformer och arbets­metoder Målgrupp: Primär målgrupp för projektet är biblioteksanställda och bibliotekschefer men […]

Möten med läsning

Mål: Ökad samverkan och kompetensutbyte mellan bibliotek och funktionshindersomsorg, metodutveckling kring läsfrämjandeaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och förnyelse av läsombudsverksamhet. Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning inom omsorgsverksamhet eller särskola. Tid: September 2014 – Juni 2016 Finansiering: […]

Möten med läsning – funktionsvariationer, bemötande och högläsning

Regionbibliotek Stockholm har under 1,5 år drivit projektet Möten med läsning – ett läsfrämjandeprojekt för personer med funktionsnedsättning. Nu vill vi sprida våra erfarenheter från projektet och inspirera till nya möten och samarbeten. Medverkande: Eva […]

Mobilt bibliotek – hur och varför?

Denna gång handlar Länsnytt (nr 1, 2016) om bibliotek, bibliotekarier och användare som är mobila, det vill säga rörliga. Numret är fyllt av goda exempel på bokbussar, popup-bibliotek och digitala tjänster, men det finns naturligtvis […]

Förordet ur vårt färska nummer fyra av Länsnytt!:

Öppna bibliotek Just i detta nu när så många flyr från krigets fasor och söker sig till vårt land kan våra bibliotek göra skillnad för många. Tillsammans med många andra samhällsfunktioner, organisationer, föreningar och inte […]

Möten med läsning i Tullinge

Hösten 2014 och våren 2015 deltog Tullinge bibliotek i Regionbibliotekets projekt ”Möten med läsning.” I projektet samarbetar bibliotek och omsorg kring läsfrämjande aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Tullinge bibliotek har sedan tidigare ett samarbete med […]

Möten med läsning i Upplands Väsby

Kommuninvånare med funktionsnedsättning lyfts fram som en prioriterad målgrupp i varje biblioteksplan, så även i Upplands Väsby. Hur ska vi omsätta den formulerade prioriteringen i praktisk verksamhet? Jämsides med folkbiblioteket arbetar de sociala enheterna med […]

Möten med läsning

Mål: Ökad samverkan och kompetensutbyte mellan bibliotek och funktionshindersomsorg, metodutveckling kring läsfrämjandeaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och förnyelse av läsombudsverksamhet. Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning inom omsorgsverksamhet eller särskola. Tid: September 2014 – Juni 2016 Finansiering: […]