Nike Hjelm, foto: Jann Lipka

Jag är utvecklingsledare främst med inriktning mot biblioteksverksamhet för och tillsammans med barn och unga.

Jag har en bakgrund som barnbibliotekarie och utvecklingsledare för barnverksamhet på folkbibliotek. Just nu är jag tjänstledig från min tjänst på Stockholms stadsbibliotek där jag arbetar med verksamhet och medier för barn och unga med funktionsnedsättning.

På Regionbiblioteket har jag en visstidsanställning under perioden 1 april 2023 – 15 mars 2024 och jag kommer att ansvara för frågor som rör biblioteksverksamhet för och med barn. Framför allt kommer jag att arbeta med Språktåget, som är ett samarbete mellan folkbibliotek, barnhälsovård och logopedi med syfte att främja små barns språkutveckling.

Kontakta mig gärna!
Telefon: 08-123 379 13
E-post: nike.hjelm (a) regionstockholm.se