Den regionala biblioteksplanen antogs av Region Stockholms kulturnämnd i oktober 2019 och gäller för åren 2020-2023.

Här kan du läsa den.