Regionbibliotekets medarbetare
På bilden från vänster: Anne Stigell, Hanna Johansson, Karin Sundström, Mikaela Svärd, Pia Borrman, Sofie Samuelsson, Peter Axelsson. Infällda bilder från vänster: Francisca Beckert, Nike Hjelm, Julia Keller. Fotograf Jann Lipka.

E-post
regionbiblioteket.kultur@regionstockholm.se
För e-post till enskilda medarbetare se nedan.

Besöksadress
Södermalmsallén 36, plan 3
118 27 Stockholm

Postadress
Region Stockholm
Kulturförvaltningen
Regionbibliotek Stockholm
Box 38204
100 64 Stockholm

Fakturaadress
Elektronisk adress/GLN 7381036454726
PeppolId 0088:7381036454726

 

Personal

 

Peter Axelsson
Chef
Tel: 072 – 733 79 09
E-post: peter.axelsson (a) regionstockholm.se

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 14
E-post: francisca.beckert (a) regionstockholm.se

Pia Borrman
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 23
E-post: pia.borrman (a) regionstockholm.se

Nike Hjelm
Utvecklingsledare, visstidsanställd till 15 mars 2024.
Tel: 08-123 379 13
E-post: nike.hjelm (a) regionstockholm.se

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 20
E-post: hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se

Julia Keller
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 12
E-post: julia.keller (a) regionstockholm.se

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 15
E-post: sofie.samuelsson (a) regionstockholm.se

Anne Stigell
Ledare för samverkanskansliet
Tel: 08 – 123 379 16
Epost: anne.stigell (a) regionstockholm.se

Karin Sundström
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 17
E-post: karin.andersson-sundstrom (a) regionstockholm.se

Mikaela Svärd
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 18
E-post: mikaela.svard (a) regionstockholm.se