Julia Keller, foto: Jann Lipka

Jag arbetar som utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm främst med inriktning mot samverkan.  

Jag har tidigare arbetat som bibliotekarie på skolbibliotek, folkbibliotek och universitetsbibliotek. Jag har förutom de vanligaste arbetsuppgifterna även varit inköpare av medier, samordnare, verksamhetsansvarig och kört bokbuss, så jag kan lite om det mesta.  

Till regionbiblioteket kom jag 2019 i det nationella kompetensutvecklingsprojektet Digitalt först med användaren i fokus. Sedan dess har jag fokuserat främst på vårt samverkansprojekt och dess fortsättning, den regionala infrastrukturen med regionala transporter av fjärrlån och kompetensutveckling av bibliotekspersonal i form av kurser, konferenser och föreläsningar samt digital kompetens. Jag ansvarar även för vårt medienätverk.  

Mitt fokus framåt är samverkan kring mångspråkskatalogisering samt andra gemensamma lösningar, medienätverket, omvärldsbevakning av shared reading samt de regionala transporterna.  

Kontakta mig gärna! 

Epost: julia.keller@regionstockholm.se 

Tel: 08 – 123 379 12