Bibliotekssamverkan i praktiken – ett pilotprojekt 2021

I slutet av 2019 inledde Regionbibliotek Stockholm en satsning på att facilitera samverkan mellan folkbiblioteken i Stockholmsregionen. 

Sedan 2020 har en arbetsgrupp med chefsrepresentanter från sex kommuner deltagit i beredningen av det långsiktiga arbetet med samverkan. En målbild  för arbetet är framtagen. Målbilden kan du läsa genom att klicka här.

För att testa samverkan konkret och få lärdomar som kan tas med en mer långsiktig organisation och handlingsplan för samverkan initierades ett pilotprojekt i början av 2021. Bibliotekssamverkan i praktiken fokuserar på fyra olika områden där kommunerna tillsammans med regionbiblioteket testar olika former av samverkan:

1. Stöd för kommuner som går med i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Områdesansvarig: Julia Keller
2. Utveckling av medieförsörjning ur ett regionalt perspektiv. Områdesansvarig: Fredrik Karlsson, Crio Partner AB
3. Stöd för kommuner som vill erbjuda barn den nationella läsappen Bibblix. Områdesansvarig: Julia Keller
4. Utveckling av gemensamma aktiviteter inom området Digital delaktighet. Områdesansvarig: Hanna Johansson 

De övergripande projektmålen är att:

  • Etablera och testa samverkansformer som bygger på bred delaktighet dels mellan folkbiblioteken i Stockholmsregionen, dels mellan olika roller och kompetenser inom biblioteken, och ge förslag på arbets- och beslutsprocesser för fortsatt samverkan.
  • Överlämna en utvärdering av lärdomar från projektet och förslag på fortsatt samverkansarbete till regionbiblioteket samt till nätverket av kommunala bibliotekschefer.

Övergripande projektledare är Julia Keller

Hör gärna av dig om du har några frågor!