Regionala transporter

Fjärrlånetransporterna mellan folkbiblioteken i länet sköts av MediCarrier och deras underleverantör Widrikssons, på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Omsorteringen görs av Stockholms stadsbibliotek enligt särskilt avtal.

Ordinarie schema:
Regionala transporter mellan biblioteken i Stockholmsregionen 2023

Vid frågor kontakta Regionbibliotek Stockholm: regionbiblioteket.kultur@regionstockholm.se

 

Fjärrlån

Fjärrlån går mellan biblioteken i Stockholms län samt Finlandsinstitutet via de regionala transporterna. För mer information om bibliotekens fjärrlånepolicyer se respektive biblioteks webbplats, länkar finns här: Folkbibliotek i regionen.

Fjärrlån från Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek lånar inte ut böcker med reservationskö, böcker utgivna de senaste fem åren och som går att köpa via bibliotekens upphandlade leverantörer och böcker som finns på Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå, högskole- och universitetsbibliotek, specialbibliotek och myndighetsbibliotek som får del av KB:s fjärrlånekompensation. Undantag kan göras för viss litteratur utan reservationskö. Fjärrlåneförfrågningar skickas till fjarrlan.ssb@stockholm.se eller via Libris fjärrlån.

Depositioner och enstaka lån från Mångspråkiga lånecentralen

Mångspråkiga lånecentralen (MLC) vänder sig till folkbibliotek i Sverige och är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Stockholms stadsbibliotek. MLC har ett uppdrag att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för Sveriges bibliotek. För information om depositioner och lån, se Mångspråkiga lånecentralens webbsida

Utlandslån

Lån inom Norden kan oftast göras direkt från respektive kommunbibliotek. Se gärna Fjärrlåneguiden som finns på Sveriges depåbibliotek och lånecentrals webbsida, för arbetsgång och råd. Länk till Fjärrlåneguiden – sverigesdepabibliotekochlanecentral.se

Lån utanför Norden förmedlas av Sveriges depåbibliotek och lånecentral.
Länk till Sveriges depåbibliotek och lånecentral