Regionala transporter

Fjärrlånetransporterna mellan folkbiblioteken i länet sköts av MediCarrier och deras underleverantör Widrikssons, på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Omsorteringen görs av Stockholms stadsbibliotek enligt särskilt avtal.

Sommarschema 2022:
Under perioden 1 juni tom 31 augusti gäller ett separat sommarschema för transporterna. Regionala transporter i Region Stockholm SOMMAREN 2022

Ordinarie schema, gäller från 1 september 2022:
Regionala transporter mellan biblioteken i Stockholmsregionen 2022

Vid frågor kontakta: regionbiblioteket.kultur@regionstockholm.se

 

Fjärrlån

Fjärrlån går mellan biblioteken i Stockholms län samt Finlandsinstitutet via de regionala transporterna. För mer information om bibliotekens fjärrlånepolicyer, se respektive biblioteks webb.

Information från Stockholms stadsbibliotek om fjärrlån
Stockholms stadsbibliotek har uppdaterat sin fjärrlånepolicy och lånar ej ut böcker med reservationskö, böcker utgivna de senaste fem åren och som går att köpa via bibliotekens upphandlade leverantörer och böcker som finns på Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå, högskole- och universitetsbibliotek, specialbibliotek och myndighetsbibliotek som får del av KB:s fjärrlånekompensation.  Reservationer kan inte göras på biblioteket.stockholm.se, utan fjärrlåneförfrågningar ska skickas till fjarrlan.ssb@stockholm.se.

För depositioner och enstaka lån från Mångspråkiga lånecentralen ändras inget från nuvarande rutin. För information om depositioner och enstaka lån kontakta Mångspråkiga lånecentralen, kontakta dem via deras hemsida.

Utlandslån
Lån inom Norden

kan oftast göras direkt från respektive kommunbibliotek. Se gärna Fjärrlåneguiden för arbetsgång och råd.

Lån utanför Norden
förmedlas av Sveriges depåbibliotek och lånecentral.