Jag är utvecklingsledare främst med inriktning mot biblioteksverksamhet för och tillsammans med barn och unga.

I mitt tidigare arbete har jag i många år arbetat med frågan hur man gör verklighet av alla vackra ord om att prioritera barn och unga på biblioteken. Vad innebär det att prioritera? Ska hälften av medieanslaget, lokalytan, programbudgeten och personalresurserna öronmärkas för barnverksamheten eftersom barnmedierna står för omkring hälften av lånen? Vad är rimligt?

Man kan dra det en bit längre: när besparingskraven kommer och man kanske till och med lägger ner en filial, hur funderar man kring prioriterade grupper då? Görs barnkonsekvensanalys av olika tänkbara beslut?

Det finns många andra spännande frågor kring barn, unga och bibliotek idag: barns delaktighet, digitala medier och det vidgade textbegreppet, bemötande, barn med funktionsnedsättning. Vilken roll spelar biblioteket när vi i än högre grad än tidigare har möjligheten att vara barnens fritidsbibliotek, nu när skolbibliotek är lagstadgade? Hur får vi in barnperspektivet? Hur tar vi reda på barnens egna perspektiv på biblioteket?

Jag tycker att det är viktigt att vi månar om spetskompetenserna på biblioteken, men när det gäller de prioriterade grupperna i synnerhet är det viktigt att de blir en angelägenhet för hela personalen. Alla möter barn i biblioteket!

Kontakta mig gärna!

e-post: pia.borrman@sll.se

tel: 08 – 123 379 23