Riksdagen har röstat igenom att FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag från 1 januari 2020. Vad innebär detta för biblioteken?  Ett tips är att börja med SKL:s quiz och sedan titta på frågorna i kortleken. Regionbiblioteket deltar gärna i samtal med er på biblioteken om barnrättskonventionen.

Nu finns boken om hur bibliotekschefen kan arbeta med att implementera barnrättskonventionen på biblioteket! Den heter Löpa linan ut och är skriven av utvecklingsledare på regionbiblioteken i Örebro, Östergötlands, Gävleborgs och Sörmlands län. Alla bibliotekschefer i Stockholms län har fått boken.

FN:s konvention om barnets rättigheter

IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0-18 år

Barnombudsmannen om hur man kan arbeta med att införliva barnrättskonventionen i kommuner och landsting

Kortlek för att öva barnrättskonventionen

På barns och ungdomars villkor, Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet (under omarbetning)

Bazar Masarins nummer om Barnkonventionen

Göteborgs stadsbiblioteks boktips utifrån Barnkonventionen

Regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Barnombudsmannen om barnkonsekvensanalys

Stockholms läns landstings handlingsplan, kortversion av handlingsplanen

SKL om Barnets rättigheter

SKL: Barnkonventionen föreslås bli svensk lag  – riktat till förtroendevalda

The world´s children´s prize organisation som informerar barn om barns rättigheter, här finns även tidskriften Globen riktad till barn

Loppan om barns rättigheter på biblioteken

LoppVikRegion- och länsbibliotekens konsulenter arbetar aktivt med att aktualisera barnperspektivet på folkbiblioteken i enlighet med FN:s barnkonvention. Programmet omfattar bland annat fortbildning för bibliotekspersonal. Men barn och ungdomar måste också själva känna till sina rättigheter på biblioteken. Konsulenterna har därför producerat en loppa för att i lekfull form informera barnen om deras rättigheter. På loppan finns även information för vuxna och om hur man viker ihop den. Loppan har framställts med bidrag från Kulturrådet.

Loppan är avsedd för barn 7 – 11 år. Illustrationerna är gjorda av Pernilla Stalfelt. Loppan får läggas ut på bibliotekens webbsidor i pdf-format men bilderna får inte användas separat. Den kan skrivas ut och kopieras i färg i A3-format och helst på något tjockare och blankare papper än vanligt kopieringspapper, t ex 115 gr Profisilk Pkt.

OBS! Flera länkar på Loppan är inaktuella. 

Loppan för utskrift nov 2010
Loppan för utskrift jan 2011 eng text

Kontakt:

Pia Borrman
pia.borrman@sll.se