Riksdagen har röstat igenom att FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag från 1 januari 2020. Vad innebär detta för biblioteken?  Ett tips är att börja med SKL:s quiz och sedan titta på frågorna i kortleken. Regionbiblioteket deltar gärna i samtal med er på biblioteken om barnrättskonventionen.

Snart kommer en bok om att implementera barnrättskonventionen på bibliotek! Den är skriven av utvecklingsledare på regionbiblioteken i Örebro, Östergötlands, Gävleborgs och Sörmlands län.

Bilderböcker på persiska i boktråg.

Foto Annika Lissenko

FN:s konvention om barnets rättigheter

Exempel på hur man kan arbeta med att införliva barnrättskonventionen i kommuner och landsting

Kortlek för att öva barnrättskonventionen

På barns och ungdomars villkor, Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet

Regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Barnombudsmannen om barnkonsekvensanalys

SKL om Barnets rättigheter

SKL: Barnkonventionen föreslås bli svensk lag

 

 

Loppan om barns rättigheter på biblioteken

LoppVikRegion- och länsbibliotekens konsulenter arbetar aktivt med att aktualisera barnperspektivet på folkbiblioteken i enlighet med FN:s barnkonvention. Programmet omfattar bland annat fortbildning för bibliotekspersonal. Men barn och ungdomar måste också själva känna till sina rättigheter på biblioteken. Konsulenterna har därför producerat en loppa för att i lekfull form informera barnen om deras rättigheter. På loppan finns även information för vuxna och om hur man viker ihop den. Loppan har framställts med bidrag från Kulturrådet.

Loppan är avsedd för barn 7 – 11 år. Illustrationerna är gjorda av Pernilla Stalfelt. Loppan får läggas ut på bibliotekens webbsidor i pdf-format men bilderna får inte användas separat. Den kan skrivas ut och kopieras i färg i A3-format och helst på något tjockare och blankare papper än vanligt kopieringspapper, t ex 115 gr Profisilk Pkt.

OBS! Det är för närvarande flera länkar på Loppan som är inaktuella. Diskussioner pågår om nytryck med aktuella uppgifter.

Loppan för utskrift nov 2010
Loppan för utskrift jan 2011 eng text

Kontakt:

Pia Borrman
pia.borrman@sll.se