FN:s konvention om barnets rättigheter är svensk lag från 1 januari 2020. Vad innebär detta för biblioteken?  Ett tips är att börja med att titta på frågorna i kortleken. Regionbiblioteket deltar gärna i samtal med er på biblioteken om barnkonventionen.

Ett annat bra tips är att använda boken om hur bibliotekschefen kan arbeta med att implementera barnrättskonventionen på biblioteket! Den heter Löpa linan ut och är skriven av utvecklingsledare på regionbiblioteken i Örebro, Östergötlands, Gävleborgs och Sörmlands län. Alla bibliotekschefer i Stockholms län har fått boken.

FN:s konvention om barnets rättigheter

IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0-18 år

Region Stockholms handlingsplan, kortversion av handlingsplanen

 

BIBLIOTEK

På barns och ungdomars villkor, Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet (under omarbetning)

Bazar Masarins nummer om Barnkonventionen

Göteborgs stadsbiblioteks boktips utifrån Barnkonventionen

 

LÄRA SIG OM BARNKONVENTIONEN

Löpa linan ut boken om hur bibliotekschefer kan arbeta med att implementera barnrättskonventionen på biblioteket

Västra Götalandsregionens kurs Barnkonventionen – från teori till praktik

SKR om Barnets rättigheter: utbildningar, barnkonsekvensanalys mm.

SKRs kortlek för att öva barnrättskonventionen

Barnombudsmannen om hur man kan arbeta med att införliva barnrättskonventionen i kommuner och regioner

Barnombudsmannen om barnkonsekvensanalys

Regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

The world´s children´s prize organisation som informerar barn om barns rättigheter, här finns även tidskriften Globen riktad till barn

 

Loppan om barns rättigheter på biblioteken

Loppan för utskrift 

OBS! Flera länkar på Loppan är inaktuella. 

LoppVikRegionbiblioteken arbetar aktivt med att aktualisera barnperspektivet och barns perspektiv på folkbiblioteken i enlighet med FN:s barnkonvention.  Barn och ungdomar måste också själva känna till sina rättigheter. Därför togs en loppa fram 2010 för att i lekfull form informera barnen om deras rättigheter på bibliotek. På loppan finns även information för vuxna och om hur man viker ihop den. Loppan har framställts med bidrag från Kulturrådet.

Loppan är avsedd för barn ca 7 – 11 år. Illustrationerna är gjorda av Pernilla Stalfelt. Loppan får läggas ut på bibliotekens webbsidor i pdf-format men bilderna får inte användas separat. Den kan skrivas ut och kopieras i färg i A3-format och helst på något tjockare och blankare papper än vanligt kopieringspapper, t ex 115 gr Profisilk Pkt.

Kontakt:

Pia Borrman
pia.borrman@sll.se