Varje år arrangerar Regionbibliotek Stockholm en konferens med föreläsningar om barn, bibliotek och forskning. Forskning inom just biblioteksverksamhet för barn är tämligen sparsam men det finns många angränsande kunskapsfält av intresse, till exempel kommunikation, lärande och språkutveckling. Även intressanta projekt och magister- och masteruppsatser har tagits upp på konferensen.

Inledningsvis hette konferensen Lena-dagen och ägde för första gången rum i februari 2011. Det var en avskedsgåva till Lena Lundgren, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm, som då gick i pension.

Sedan 2017 arrangeras konferensen på hösten och bytte också namn till Barn, bibliotek och forskning.

 

draperi som hänger från taket och bildar en koja

Lena-dagen 2012

Lena-dagen 2013

Lena-dagen 2014

Lena-dagen 2015

Lena-dagen 2016

Barn, bibliotek och forskning 2017

Barn, bibliotek och forskning 2018

Blogginlägg om konferensen 2018