Barn, bibliotek och forskning

Konferens: Barn, bibliotek och forskning 

Datum: Tisdag 20 november 2018, kl. 9 – 16.30
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm
Kostnad: 700:- exkl moms
Anmälan: via länken till höger

Program

Jeanette Sundhall, Göteborgs universitet
Den vuxna i rummet? Om åldersmaktordningen och barns rätt till delaktighet

Leena Huss, professor emerita, Uppsala universitet
Flerspråkighet för våra barn

Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator Lunds kommun
Inflytande och delaktighet för unga med intellektuell funktionsvariation

Barbro Johansson, Göteborgs universitet och Frances Hultgren, Högskolan i Borås
Att utforma barnbibliotek tillsammans med barn

Lynn Alpberg, Stockholms stadsbibliotek
Funkar det? Bibliotekens verksamheter för en dubbelt prioriterad grupp