Barn, bibliotek och forskning 2020

Välkommen till konferensen Barn, bibliotek och forskning 2020 med tema läsfrämjande!

 

När: onsdag 18 november

Hur:  Konferensen blir digital, och information skickas ut per e-post till anmälda deltagare.

Kostnad: 300:- exkl moms 

Anmälan: senast 15 november, via länken till höger.

Kontakt: regionbiblioteket.kultur@sll.se
 

Årets konferens blir helt annorlunda än tidigare år. Den består av en snitslad bana med intressanta föreläsningar med tillhörande samtalsfrågor, texter att läsa, poddar att lyssna på, filmklipp att ta del av med mera.  

Vi föreslår att du lägger en heldag på att delta i konferensen, eller delar upp det på två halvdagar. Tidsåtgången för enbart föreläsningarna är ca 2,5 timme. Tänk dig att samtalsfrågorna som hör till föreläsningarna är seminarier som du kan göra tillsammans med kollegor i den kommun där du arbetar, eller från andra kommuner.
Det finns flera stopp på den snitslade banan. Du väljer själv vilka du vill ta del av.  

Du som anmäler dig kommer att få en inloggning till konferensen, som läggs upp onsdag 18 novemberKonferensen kommer att finnas tillgänglig till och med onsdag 2 december.
 

Föreläsningar

Litteraturläsning som en kroppslig erfarenhet 
Djamila Fatheddine
lektor i ämnesdidaktisk inriktning svenska, Göteborgs universitet
Syftet med föreläsningen är att synliggöra den lustfyllda läsningen som en viktig del i barn- och ungas pågående bildningsprocess. Hur ser den lustfyllda läsningen ut och vad är det som händer med läsaren? 

 

Textens teknologier – digitalt läsande och läsfrämjande 

Julia Pennlert
lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
I sin föreläsning kommer Julia Pennlert att ge en nulägesbeskrivning av hur digitala teknologier på olika sätt påverkar litteraturvärlden, läsarna och läsfrämjarna. På vilket sätt påverkar egentligen skärmar vad och hur vi läser och vilka konsekvenser har detta potentiellt på hur vi bedriver läsfrämjande och litteraturförmedling? 

 

Klaras läsprepp för folkbibliotek! 

Klara Önnerfält
skolbibliotekarie, frilansande läsfrämjare och poddare i skolbibliotekspodden Flödet 
Klara Önnerfält, som skrivit boken Klaras läsprepp – att främja läsning bland barn och unga pratar om sin bok utifrån ett folkbiblioteksperspektiv. Hon lyfter också hur skolans och folkbibliotekets läsfrämjande uppdrag skiljer sig åt och vi får exempel på fruktbara samarbeten mellan de olika biblioteksformerna.

 

Varmt välkommen!