Under 2019 arbetar regionbiblioteket tillsammans med logopeder och barnhälsovårdsutvecklarna i länet med att ta fram ett nytt material om små barns språkutveckling. Det kommer att bestå av tips till vårdnadshavare och andra vuxna kring barnen, ett gåvokort och listor över böcker att använda för barn med språklig sårbarhet. Lanseringen blir i samband med gemensam fortbildning för BHV-sjuksköterskor och barnbibliotekarier i januari/februari 2020.

Allt material kommer att heta Språktåget – alla åker med tåget och en del barn behöver stanna lite längre på vissa stationer!

Kontaktpersoner:

Pia Borrman
pia.borrman@sll.se

Lovisa Furendal Berndt
lovisa.furendal-berndt@sll.se

 

Länkar

Logopeden Astrid Frylmarks hemsida Språklek 

Logopeden Marie-Helene Dotevalls blogg Barnprat

Region Hallands hemsida Dela språket med tips till vuxna kring barn

Kodknäckarnas tips till vuxna kring barn

BVC-podden ”Vi vill hellre få tillbaka en tuggad bok än en oläst.”

UR: Professor emeritus i specialpedagogik Mats Myrsten ”Jättemånga ord är jättebra.”

Film om hur vuxna kan läsa tillsammans med barn för att främja språk och kommunikation