Språktåget – alla åker med tåget och en del barn behöver stanna lite längre på vissa stationer!

Regionbiblioteket har tillsammans med logopeder och barnhälsovårdsutvecklarna i Stockholmsregionen tagit fram ett nytt material om små barns språkutveckling. Det består av en folder med tips till vårdnadshavare och andra vuxna kring barnen om hur de kan stimulera barns språkutveckling, ett gåvokort, affischer och listor över böcker att använda för barn med språklig sårbarhet.

Foldern och gåvokortet är översatt till elva språk. Dels de språk som Region Stockholm är förvaltningsområde för: finska, meänkieli och samiska där vi valt de tre mest talade varieteterna. Dels de språk som medarbetare på biblioteken i regionen ansett behovet vara störst på: arabiska, somali, persiska, spanska och tigrinja. Utöver detta har vi också översatt till engelska som är ett världsspråk som många behärskar.

Du som arbetar på bibliotek:
Längre ner på denna sida finns foldrar och gåvokort på olika språk att ladda ner och skriva ut. Här finns också de boklistor som du kan använda när familjer kommer med biljetten från logopeden. Det finns en samlad lista med alla kategorier, och så en lista för varje kategori. Logopeder har skrivit en kort introduktion till varje kategori, och du kan med hjälp av dem rekommendera andra böcker än de på listorna. Listorna kommer att uppdateras löpande.

Du som arbetar på BVC:
Biblioteket i den kommun du arbetar i förser BVC med foldrar, gåvokort (om kommunen delar ut bokgåva) och den lilla affischen med ramsan som BVC delar ut i samband med 5-månadersbesöket. Längre ner på denna sidan hittar du också materialet att skriva ut, om det skulle behövas.

Du som är logoped:
Om du behöver material kan du skicka e-post till regionbiblioteket.kultur@sll.se. Du kan också ladda ner och skriva ut foldern och biljetten från den här sidan. Du kryssar i vilken kategori barnet behöver träna extra på, och så tar familjen med biljetten till biblioteket där de får hjälp att hitta böcker att låna.

Material för utskrift

FOLDER med tips om hur vuxna i barns närhet kan stimulera barnets språkutveckling genom att sjunga, läsa, prata och ramsa.

GÅVOKORT som delas ut av BVC med inbjudan att komma till biblioteket för att få en bok i gåva.

AFFISCHER

BOKLISTOR indelade i olika kategorier för att träna extra på delar av språket

  • Boklista uppdaterad november 2020
  • Boklista allmän språkstimulans och ordförråd (finns ej uppdaterad)
  • Boklista böcker med TAKK (finns ej uppdaterad)
  • Boklista meningsbyggnad och grammatik (finns ej uppdaterad)
  • Boklista uttal och fonologi (finns ej uppdaterad)
  • Boklista berättande (finns ej uppdaterad)
  • Boklista språklig medvetenhet, bokstäver och siffror (finns ej uppdaterad)

Biljett till Språktåget som fylls i av logopeder

INSTRUKTIONER

Instruktion logopedi

Instruktion bibliotek

Instruktion barnhälsovård

Fördjupningstips

Logopeden Elvira Ashby om språkutveckling och Språktåget i Nyhetsmorgon på TV4

Språkbyggarna Hattens förlags hemsida med massor av tips, fakta och inspiration

Logopeden Astrid Frylmarks hemsida Språklek 

Logopeden Marie-Helene Dotevalls blogg Barnprat

Dela språket med tips till vuxna kring barn. Finns också som en digital pekbok på Instagram.

Bokstart om barns språkutveckling här finns artiklar och filmer som riktar sig både till familjer och andra vuxna kring små barn

Att bygga ett språk artikel om språkutveckling av logoped Astrid Frylmark

Kodknäckarnas tips till vuxna kring barn

BVC-podden ”Vi vill hellre få tillbaka en tuggad bok än en oläst.”

UR: Professor emeritus i specialpedagogik Mats Myrberg ”Jättemånga ord är jättebra.”

Film om hur vuxna kan läsa tillsammans med barn för att främja språk och kommunikation

Folkhälsan i Finland har mängder med språklekar på sin hemsida.

Kontaktpersoner

Pia Borrman
pia.borrman@sll.se

Lovisa Furendal Berndt
lovisa.furendal-berndt@sll.se