Jag är utvecklingsledare på  Regionbibliotek Stockholm med fokus på digital kompetens, lärande och kommunikation.

Ett av mina fokusområden är digital kompetens och de områden som hör till MIK, Medie- och informationskunnighet. Hit hör bibliotekspersonalens digitala kompetens men även den pedagogiska roll folkbibliotekens kan spela för att minska den digitala klyftan. Just nu arbetar jag främst med att samordna det nationella kompetenslyftet, Digitalt först med användaren i fokus. December 2017 gav Regeringen Kungliga biblioteket i uppdrag att ”under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder.”

Inom Projekt digital service, har jag undersökt folkbibliotekens roll för människors möjligheter att delta i ett digitalt samhälle och om biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service och samhällstjänster. Projekt digital service har lett fram till viktiga erfarenheter som jag tar vidare i mitt arbete framöver.

Under 2013-2015 deltog jag i Regionbibliotekets arbete med att testa en kvalitetsmodell framtagen på Kungliga biblioteket för bibliotekens tjänster. Jag testade kvalitetsmodellen på tjänsten Bibblan svarars virtuella referenssamtal. Vårt arbete med kvalitetsmodellen resulterade i skriften Pålitligt, lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik som publicerades 2016. Läs mer om vårt arbete på sidorna Att arbeta med kvalitetsmodellen.

Jag har också arbetat en del med att utforska sociala medier på biblioteken ur olika perspektiv, tillsammans med en arbetsgrupp som Regionbibliotek Stockholm drev 2010-2016 på uppdrag av Stockholms läns Biblioteksråd. Arbetsgruppen ordnade konferenser och omvärldsbevakade inom området, en mycket lärorik tid då vi fördjupade oss i frågor kring digitala medier.

Andra projekt och nationella tjänster som jag arbetat med på Regionbiblioteket är Bibblan svarar, webbkursen Delning.nu (projekt inom digidelkampanjen 2011-2013) och bokcirklar.se.

Kontakta mig gärna!

Telefon: 08-12337920
Telefon och sms: 072-5077915
E-post: hanna.k.johansson@sll.se