Jag är utvecklingsledare med fokus på
läs-, skriv- och litteraturfrämjande.

Min tjänst pågår under 2022 och under min tid på Regionbibliotek Stockholm kommer jag att stärka upp arbetet med fördjupningsträffar inom kreativt skrivande och läs- och litteraturfrämjande.

Jag kommer även att arbeta med annan kompetensutveckling för biblioteksmedarbetare inom läs- och litteraturfrämjande, t.ex. föreläsningar. I mitt arbete kommer jag att ha ett extra fokus på barn och unga.

Innan jag började som utvecklingsledare så arbetade jag som barn- och ungdomsbibliotekarie i Tyresö. Jag tycker det är väldigt spännande att vrida och vända på det vidgade textbegreppet – Vad är läsning/text och hur kan vi utvecklas och tänka nytt kring vårat läsfrämjande arbete?

Kontakta mig gärna!

E-post: Mikaela Svärd
Telefonnummer: 08-123 379 18