Digital inspirationsföreläsning om verksamhet för och med barn med funktionsnedsättning – Del 2 av 3

Välkommen till en inspirerande föreläsning med barnbibliotekarierna Sara Nygren och Caroline Karlsson från Helsingborgs stadsbibliotek!

De kommer att berätta om hur de arbetar med och för barn med funktionsnedsättning på biblioteket, och det finns tillfälle att ställa frågor och samtala efteråt.

Tid: tisdag 29 november kl. 8.30 – 10.30 OBS! Nytt datum

Plats: digitalt via Teams (du behöver inte ha Teams i din dator)

Kostnad: gratis

Anmälan: senast 24 november via länken till höger

Kontakt: Pia Borrman och Karin Sundström