Nyhetsbrev november 2022

November 2022
DekorbildLäsfrämjande, krisberedskap och kreativt skrivande är några av de ämnen som våra olika arrangemang tar upp under årets sista veckor. Här i nyhetsbrevet finns de olika arrangemangen presenterade liksom en länk till vårt kalendarium. Inför 2023 vet vi redan nu att det vi kommer arrangera en ung-konferens i mars, att bokbåten fyller 70 år och självklart fortsätter arbetet med vår läs- och skrivsatsning. I nästa nyhetsbrev berättar vi mer. 
Frukostträff om Digital kompetens

Under de senaste åren har biblioteken tagit del av den nationella satsningen Digitalt först med mycket inspiration och lärresurser. Många bibliotek har också fått extra medel genom Stärkta bibliotek för personalens kompetensutveckling. Hur har det gått? Vilka erfarenheter har man gjort? Har det gett några avtryck i biblioteksvardagen? Välkommen till en frukostträff där vi får höra representanter från Norrtälje bibliotek berätta om det samverkansprojekt man har tillsammans med ytterligare tre kommuner kring personalens digitala kompetenshöjning.

Datum: Torsdag 24 november, tid: 9:00 – 10:30. Kaffe serveras 8.30. Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36.  
Till kalendariet 

Nätverksträff: flerspråkiga folkbibliotek

Välkommen till årets andra språknätverksträff! Under träffen kommer vi ägna oss åt att samtala med varandra i mindre grupper. Vi kommer dela in oss utifrån fyra olika teman: Aktiviteter och program på flera språk, Digital delaktighet på flera språk, Information, förmedling och skyltning på flera språk eller Valfritt tema.

Datum: 6 december, tid 13:00 – 16:00
Till kalendariet 

Träff om Läsfrämjandelyftet: idéer

Välkommen till en träff som fokuserar på planer och idéer på satsningar där bidraget från Kulturrådets läsfrämjandelyft används. Träffen kommer inte ha en fast dagordning, utan är en chans att diskutera, lyssna och ställa frågor till varandra om planer och idéer. 

Datum: 14 december, tid: 14:00 – 15:30 
Till kalendariet 

Bokcirklar och läsmod

Vad är läsmod? Är du intresserad av bokcirklar? Kanske kan årets sista träff i serien Fokus läsning vara något för dig. Då kommer Jenny Friman att berätta om sitt arbete med lättläst litteratur i bokcirkelform och dela med sig av erfarenheter och tips inom området. Jenny är kulturpedagog på Kulturcentrum Skåne i Lund och författare till boken Bokcirkel i Lättläst – att skapa läsmod hos läsare med funktionsvarianter.

Datum: 14 december, tid: 10:00 – 12:00. Digital träff.
Till kalendariet 


Nätverksträff om barnbibliotek: tema nationella minoriteter

Nätverksträff om barnbibliotek äger rum 22 november, med möjlighet att följa med på studiebesök på Tranströmerbiblioteket efter träffen. Temat är nationella minoriteter och vi kommer att få inspirerande exempel från kollegor samt lyssna på Finlandsinstitutets barnbibliotekarie Linda Åkerlund.

Datum: 22 november, tid: 9:00 – 12:00
Till kalendariet


Digital frukostträff om Språktåget

Den 14 december är det premiär för digital Språktågetfrukost! Frukostmötet är öppet för den som vill samtala om Språktåget. Ingen dagordning finns utan samtalet styrs av vad ni har på hjärtat. Om det faller väl ut blir det flera korta digitala samtal under våren, en del på morgonen och en del på eftermiddagen så att det ska passa alla.

Datum: 14 december, tid: 8:00 – 9:00
Till kalendariet  

Digital inspirationsföreläsning om verksamhet för och med barn med funktionsnedsättning

På höstens andra digitala inspirationsföreläsning om barnfunkis berättar Sara Nygren och Caroline Karlsson om verksamheten på Helsingborgs stadsbibliotek. Det blir tillfälle till frågor och samtal efteråt.

Datum: 29 november, tid: 8:30 – 10:30 
Till kalendariet
Den tredje och sista föreläsningen i serien äger rum den 8 december. Då är det Stockholms stadsbibliotek som presenterar sin verksamhet.Alltid redo? – Tematräff om krisberedskap på bibliotek

Välkommen till en digital tematräff om bibliotekets roll och beredskap i händelse av kris. Hur kan en kommuns krisledningsorganisation se ut och vilka roller och aktörer i kommunen är bra att ha koll på?

Västerås stad definierade tidigt stadsbiblioteket som en samhällsviktig verksamhet. Marie Holmqvist, tidigare bibliotekschef i Västerås stad, berättar om arbetet med att i samverkan med kommunen ta fram en handlingsplan för skydd och beredskap.

Datum: 1 december, tid: 9:00 – 12:00
Till kalendariet


Nätverk för kreativt skrivande på bibliotek

För drygt ett år sedan startade regionbiblioteket ett nätverk för att fånga upp intresset för skrivverksamhet på bibliotek. Nätverket ska erbjuda ett sammanhang för kollegialt lärande, där erfarenheter, funderingar och skrivövningar kan delas. Nätverket har möten några gånger om året, både digitala och fysiska. Nästa träff fokuserar på hur skrivverksamhet på bibliotek kan komma igång och hur skrivverksamhet kan främja biblioteket som flerspråkig arena.Om du vill veta mer om skrivnätverket, eller anmäla dig till det, kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se

 Två tips från Finlandsinstitutets bibliotek

Låna en känslokasse på finska: Finlandsinstitutets bibliotek erbjuder nu möjlighet att låna en känslokasse. Varje kasse har sex stycken böcker med känslan som kassen behandlar. Det är bilderböcker och fackböcker på finska som lämpar sig för 4–7-åringar. Kassarna kan lånas inom hela länet och fraktas med de regionala transporterna. 
En film om känslokassen från Finlandsinstitutet finns här (text på svenska finns). 

Bli e-användare hos Finlandsinstitutet: Som e-användare får du tillgång till bibliotekets digitala tjänster (e-biblioteket Ellibs och filmtjänsten Cineasterna) utan att behöva ta dig till biblioteket i Stockholm. 
Till mer information om hur du blir e-användare   

Se alla aktiviteter i kalendariet

I kalendariet på regionbibliotekets webbplats hittar du alla planerade aktiviteter fram till årsskiftet och kalendern uppdateras löpande. Håll utkik där för att inte missa något av våra evenemang. 
Se hela kalendariet 

Nya kollegor i höst?

Har du kanske en ny kollega på jobbet som också kan ha glädje av Regionbibliotek Stockholms nyhetsbrev? Skicka gärna vidare det här mejlet och tipsa om att anmäla sig via länken nedan. 
Anmälan nyhetsbrev

Du kan även läsa nyhetsbrevet via denna länk:
Regionbibliotek Stockholm november 2022 (esmaker.net)

Relaterade poster