Nätverksträffen om tillgänglighet i maj 2021

I slutet på maj hölls nätverksträff om tillgänglighet. Träffen hade extra fokus på kognitiv tillgänglighet och ett trettiotal medarbetare från biblioteken i regionen deltog.

Vi diskuterade och delade tankar om bland annat den praktiska handledningen ”Bibblan funkar”, som Stockholms stadsbibliotek tagit fram. ”Vilken superbra handledning!” utbrast en deltagare.  

De svårigheter som togs upp rörde bland annat bemötande, personer med funktionsnedsättning som talar andra språk än svenska. En annan utmaning var hur vi skapar lättläst och tydlig skyltning utan att skapa en skog av skyltar. Vi fick också lära oss om apoteksmetoden: att det är bättre att inte titta på besökaren utan på bokhyllan, så slipper besökaren känna sig obekväm med ögonkontakt.

Hillevi Andreasson från MTM var inbjuden för att berätta om vad som är på gång på myndigheten. Bland annat kommer Legimus.se bytas ut mot en mer användarvänlig och uppdaterad webbsida. Under sommaren kommer den att finnas parallellt med den gamla hemsidan, och de vill gärna ha synpunkter på den nya versionen.

Den vanligaste frågan till MTM är om när Talboken kommer blir klar. Tjänsten handlar om distribution av talböcker för dem som använder daisyspelare och inte klarar att hantera appar. Det är en kostnads- och supportfråga meddelade Hillevi, och inget är klart ännu. 

Nästa nätverksträff om tillgänglighet äger rum i december.

Relaterade poster

  • Inga relaterade