Digital föreläsning om Språktåget: Bibliotek + Logopedi = Sant

Vad kan bibliotek och logopedi lära av varandra och hur kan vi samarbeta kring små barns språkutveckling? Helena Ahlin, bibliotekarie på Lidingö stadsbibliotek, och Lotta Lindqvist, logoped vid Logopedmottagningen Lidingö, berättar och inspirerar om sitt […]

Digital träff: Flerspråkig språkutveckling för de yngsta barnen

Välkommen till en digital Språktåget-träff där vi tillsammans tittar på en filmad föreläsning med Laleh Nayeb, leg. logoped och PhD. Laleh berättar i filmen om de senaste rönen kring hur språkutvecklingen ser ut för de […]

Digital träff: TAKK på bibliotek – tips och trix

Välkommen till en digital träff där vi delar erfarenheter och inspirerar varandra kring sagostunder och annan barnverksamhet med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande och kommunikation). Du får gärna förbereda ett exempel från din verksamhet […]

Digital Språktågetfrukost

Vill du berätta om något speciellt du gjort inom Språktåget? Vill du fråga kollegor på andra bibliotek om något? Vill du bara lyssna på samtalet? Varmt välkommen till en timme utan dagordning då vi samtalar om […]

Digital Språktågetfika

Vill du berätta om något speciellt du gjort inom Språktåget? Vill du fråga kollegor på andra bibliotek om något? Vill du bara lyssna på samtalet? Varmt välkommen till en timme utan dagordning då vi samtalar om […]

Kurs i TAKK

Är du nyfiken på TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och vill pröva att använda TAKK i ditt arbete med biblioteksverksamhet för barn 0-6 år? Kanske använder du redan TAKK men vill utöka ditt […]

Digital träff: Introduktion till Språktåget

Välkommen till en digital träff på Teams där Pia Borrman och Nike Hjelm från Regionbibliotek Stockholm berättar om Språktåget. Träffen vänder sig till dig som är nyanställd, behöver repetera grunderna i Språktåget eller bara är […]

Digitalt samtal om flerspråkig språkutveckling

Välkommen till ett digitalt samtal om flerspråkig språkutveckling! De barn som har annat modersmål än svenska i hemmet har minst två språk att lära sig. Vad innebär det, och är det något som vi bör […]

Digital föreläsning: Språkresan – om samarbete mellan logopedi och bibliotek

Välkommen till en inspirerande presentation av Språkresan – ett samarbete mellan leg. logoped Patricia Buaka och bibliotekarierna Anja Bigrell och Madelene Gustavsson från Dieselverkstans bibliotek, samt Tchie Kawai och Karin Björnberg från Haninge bibliotek. Anledningen […]

Språktågets nya webbsidor!

Språktågets sida på vår webbplats har en startsida och fyra undersidor: På sidan Material finns alla foldrar, gåvokort och affischer som pdf:er för utskrift. Här finns också information om hur man beställer material och beställningsformulär. På sidan Fortbildning finns […]