Digital träff: Flerspråkig språkutveckling för de yngsta barnen

Välkommen till en digital Språktåget-träff där vi tillsammans tittar på en filmad föreläsning med Laleh Nayeb, leg. logoped och PhD. Laleh berättar i filmen om de senaste rönen kring hur språkutvecklingen ser ut för de barn som har flera språk i familjen. Efter den filmade föreläsningen finns det möjlighet att ställa frågor till Laleh om flerspråkighet och små barns språkutveckling. Du kan även skicka med frågor till Laleh Nayeb i din anmälan.

Datum: Onsdag 29 november

Tid: kl. 8.30-10.00

Plats: Teams

Anmälan: Senast 27 november

Kontakt: nike.hjelm@regionstockholm.se