Digital Språktågetfika

Vill du berätta om något speciellt du gjort inom Språktåget?

Vill du fråga kollegor på andra bibliotek om något?

Vill du bara lyssna på samtalet?

Varmt välkommen till en timme utan dagordning då vi samtalar om Språktåget!

 

Datum: Torsdag 9 november

Tid: kl. 14.00-15.00

Plats: Teams Klicka här för att ansluta till mötet

Anmälan: Ingen anmälan behövs

Kontakt: nike.hjelm@regionstockholm.se