Digitalt samtal om flerspråkig språkutveckling

Välkommen till ett digitalt samtal om flerspråkig språkutveckling!

De barn som har annat modersmål än svenska i hemmet har minst två språk att lära sig. Vad innebär det, och är det något som vi bör tänka på i vårt arbete?

Inför träffen ser du föreläsningen med leg logoped Laleh Nayeb. Den blir utgångspunkten för vårt samtal.

Tänk gärna på vad det du hör i föreläsningen innebär för dig i ditt arbete. Det finns också samtalsfrågor på hemsidan som du kan fundera över, om du hinner.

Tid: onsdag 5 april kl. 8.30 – 10 (OBS! Nytt datum.)

Plats: Teams, länk skickas ut innan träffen

Kostnad: ingen kostnad

Anmälan: via länken