Digitalt samtal om flerspråkig språkutveckling

Välkommen till ett digitalt samtal om flerspråkig språkutveckling!

Inför träffen ser du föreläsningen med leg logoped Laleh Nayeb. Den blir utgångspunkten för vårt samtal.

Tänk gärna på vad det du hör i föreläsningen innebär för dig i ditt arbete.

Tid: onsdag 5 april kl. 8.30 – 10 (OBS! Nytt datum.)

Plats: Teams, länk skickades ut i inbjudan och skickas även ut innan träffen

Kostnad: ingen kostnad

Anmälan: via länken