Digital Språktågetföreläsning: Samspel och föräldraskap i högläsningsstunden

Emma Bergström är legitimerad psykolog med flera års erfarenhet av kliniskt arbete riktat mot föräldrar och barn mellan 0–5 år.  Idag arbetar Emma med sin doktorsavhandling som har fokus på interaktiv högläsning, bebisars språkutveckling och relationen mellan förälder och barn.

Emma höll en mycket uppskattad föreläsning för Regionbibliotek Stockholm hösten 2022. Nu kommer hon tillbaka och berättar fördjupat om sin forskning. Föreläsningen kommer bland annat att beröra interaktiv högläsning för bebisar, samspelsutveckling och föräldraskap.

Varmt välkommen!

 

Datum: Onsdag 20 mars

Tid: kl. 9-10.15

Plats: Teams

Anmälan: Senast 18 mars

Kontakt: nike.hjelm@regionstockholm.se