Kurs i TAKK

Är du nyfiken på TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och vill pröva att använda TAKK i ditt arbete med biblioteksverksamhet för barn 0-6 år? Kanske använder du redan TAKK men vill utöka ditt ordförråd och få ny inspiration? Då är du varmt välkommen att anmäla dig till en halvdag (3 timmar) med föreläsning och praktisk workshop tillsammans med Maria Krafft Helgesson från Mariposa Academy. I kursen får du:

  • Grunderna i TAKK
  • Reflektera och diskutera kring hur vi kan använda TAKK i biblioteksverksamheten för barn 0-6 år.
  • Praktiska övningar i sagostund, rim- och ramsor samt sånger med TAKK.

Regionbiblioteket har även möjlighet att erbjuda 10 av deltagarna i TAKK-kursen att fördjupa sina kunskaper genom en kompletterande webbutbildning med 8 inspelade lektioner som är tillgänglig under 6 månader. Om du är intresserad av webbutbildningen anger du det i din anmälan. Du får tillgång till webbutbildningen i samband med kursen och platserna fördelas jämnt mellan kommunerna.

Kursen vänder sig till medarbetare på folkbibliotek i Stockholmsregionen. Kursen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat.

 

Datum: Onsdag 4 oktober

Tid: kl. 09.00 – 12.00 eller kl. 13.00–16.00 (i anmälan väljer du en av tiderna)

Plats: H11, Hantverkargatan 11B (T-bana till Rådhuset, Buss 3 till Kungsholms kyrka eller pendeltåg till Centralen)

Anmälan: Senast 2 oktober

Kontakt: nike.hjelm@regionstockholm.se