Tips inför Get Online Week 2016

digital-kunskap-at-alla_DigidelnatverkÅrets Get Online Week pågår 14-20 mars.
Sista anmälningsdag till årets GOW är 21 februari, så än finns det tid! Digidelnätverket organiserar Sveriges deltagande i Get Online Week för sjätte året i rad, en kampanj som sker samtidigt över hela Europa. Alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta, ingen insats är för liten.
Anmälan görs här: Get Online Week 2016!

Get Online Week 2016 har två internationella tema:
”Trust and confidence and Digital jobs””Förtroende, kunskap och kompetens”. Det handlar om att användaren ska känna förtroende och säkerhet inför digitala tjänster, ett förtroende som främst byggs genom kunskap. Därför är det viktigt att stärka människors digitala förmågor och digital kompetens samt att öka förutsättningarna att få digitala jobb.

Det är två breda teman som öppnar för medverkan från flera håll och som ger möjligheter att arbeta vidare med de erfarenheter som gjordes under 2015 års eMedborgarvecka. Dessa finns samlade i rapporten från eMedborgarveckan.

Kampanjmaterial finns tillgängligt för nedladdning på Digidel.se.

Get Online Week en kampanj som sker samtidigt över hela Europa, till skillnad från eMedborgarveckan som är Sveriges egen nationella kampanjvecka.

Tips:

Satsa på samarbeten lokalt.
Exempelvis Skärholmen verkar ha hittat en bra modell för samarbete för att jobba med invånarnas digitala kompetens:
”I stadsdelen Skärholmen i Stockholm samarbetade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 1177 Vårdguiden, Handelsbanken, Seniornet, Medborgarkontor och bibliotek i en stor satsning under en innehållsrik eMedborgardag. Nästa gång ska vi försöka få några bord i Skärholmens Centrum mitt i vimlet för att nå flera. Vi knöt bra kontakter med varandra för fortsatt samarbete…” Ur rapporten från eMedborgarveckan.

Många asylsökanden och nyanlända söker sig till biblioteken, vilket leder till nya behov och frågor och kanske ökade arbetsinsatser? Om ni redan ordnar verksamheter som riktar sig till nyanlända, aktiviteter med viss IT-koppling, samkör gärna dessa med aktiviteter under Get Online Week. Passa på och lyft det biblioteket redan gör!

Ett bra exempel är Digitala hjälpen på Östersunds bibliotek som vänder sig till nyanlända. ”Här kan de få hjälp med internetfrågor av personal som pratar en mängd olika språk”. Artikel om Digitala hjälpen.

Inom folkbildningen i länet arbetas det mycket just nu med utbildningsinsatser för flyktingar och nyanlända. (Regeringen har gett extra anslag till studieförbunden). Bra samarbeten mellan bibliotek och studieförbund finns, men kanske finns det nu fler möjligheter till samarbeten inom detta område?
I detta nummer, nr 3 2015, av Folkbildning i länet finns flera bra exempel på vad som görs i länet.

Mer info om Get Online Week:
Information om Digidelnätverket och Get Online Week, och rapporten från eMedborgarveckan, finns här: digidel.se.

Gå gärna med i Digidelnätverkets facebookgrupp, där delas tips på aktiviteter och nyheter inför Get Online Week.

Här kan ni läsa mer om årets teman:
European GOW 2016 to boost people’s ICT skills and to support them in getting digital jobs.

Den europeiska informationen om Get Online Week finns här http://getonlineweek.eu/

Och självklart, arbetet med digital delaktighet är lika viktigt och pågår under hela året, men kampanjveckor som Get Online Week och eMedborgarveckan är ett sätt att samla insatserna och ge dem lite extra skjuts. 🙂

Har ni frågor, idéer eller tankar kring Get Online Week får ni gärna höra av er till mig på Regionbiblioteket. Eller om ni vill bolla tankar kring arbetet med digital delaktighet i stort.
Anmälan till GOW görs här: Get Online Week 2016

screenshot_affisch-GOW-16

 

Hanna Johansson
Utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm

 

Relaterade poster