Norrtälje satsar på att öka den digitala delaktigheten

Genom utbildningsinsatser för bibliotekspersonal och möten med låga trösklar vill Norrtälje kommun låta folkbiblioteken bli naven i processen för att öka digital delaktighet.

Norrtälje kommun har de senaste åren gjort flera insatser för att motverka digitalt utanförskap hos de målgrupper som idag står utanför det digitala samhället. Kommunen har en relativt stor andel äldre i befolkningen och målet har varit att via folkbiblioteken nå ut med olika insatser.

  • Den digitala delaktigheten är ett av folkbibliotekens bildande uppdrag i modern tid. Biblioteken är en naturlig mötesplats vilket gör att tröskeln sänks och vi kan nå ut med konkreta insatser, säger Per Ahlin, kultur- och bibliotekschef i Norrtälje kommun.

Kommunen har elva folkbibliotek och inom ramen för satsningen kommer flera av dem att få ett Digidel-centrum och personalen har fått olika kompetensutvecklande utbildningar för att kunna möta behoven. Finansieringen för inköp av teknik, anpassning av lokaler och utbildning kommer från kulturrådet.

  • I samarbete med Datorskolan har vi haft IT-kaféer med föreläsningar, men det som varit extra uppskattat och fungerat även nu under Corona är möjligheten att boka individuella frågestunder för att få hjälp med sina frågor, berättar Peter Svärd, verksamhetsutvecklare på Norrtälje kommun.

En annan konkret åtgärd har varit att sätta samman 27 guider som ger vägledning i de vanligaste frågorna. Till exempel: Hur skaffar jag Swish? eller ”Hur gör jag för att ringa FaceTime-samtal?”.  Guiderna har distribuerats via biblioteken, men också på platser i kommunen där många rör sig som en av de största matbutikerna.

Verksamheten under corona

Under perioden med corona har flera insatser gjorts för att möta invånarnas behov trots rådande restriktioner. Ganska snart lanserades ett take away-koncept för boklån. Datorskolan fortsätter med träffar en och en bakom plexiglas, där schemat alltid är fullbokat. Bokbussen släpper in en besökare åt gången och Boken kommer har blivit mer utnyttjat.

  • Personalens vilja att nå ut har lyfts i de här tiderna med digitala boktips, bokklubbar och högläsning via länk. Framöver planerar vi för teknikfester med 3D-skrivare, robotlego och vi skulle vilja bygga upp en poddstudio och anställa en IT-pedagog. En av våra största utmaningar är dock att kunna sprida ut verksamheten över hela kommunen som har en yta motsvarande en tredjedel av Stockholms län, konstaterar Peter Svärdh.

Relaterade poster