Guider till digitala tjänster – flyers

Under 2021 har en arbetsgrupp med biblioteksmedarbetare från olika kommuner arbetat med förslag på gemensamma aktiviteter inom området digital delaktighet. Arbetet var en del av pilotprojektet Bibliotekssamverkan i praktiken.

Nu finns fyra utskriftsbara guider som tagits fram för att vara en hjälp för människor att hantera vanliga tjänster i vardagen – att handla på nätet, skaffa BankID, förstå olika filformat, samt säkerhet på nätet. Guiderna är fria att använda av alla folkbibliotek i Stockholms län.

Guiderna är framtagna av Biblioteken i Södertälje, men omarbetade av arbetsgruppen för digital delaktighet med en gemensam layout, för att kunna användas av fler folkbibliotek Stockholmsregionen.

Ladda ner och skriv ut guiderna här:
Bibliotekssamverkan: Digital delaktighet​ – Guider till digitala tjänster

Relaterade poster