Studieresa till Köpenhamn: Digitala satsningar

Även jag besökte Rentemestervej bibliotek under första dagen på vår danmarksresa, men hann även med ett besök på biblioteket på Kulturstationen Vanløse som låg behändigt i anslutning till tunnelbanestationen. Studieresan gav mig en bra överblick över Danmarks bibliotekskultur som i mycket präglas av tradition, förnyelse, struktur och service. Men jag var även nyfiken på hur Danmarks bibliotek arbetar med digital delaktighet och webbkurser.  Innan resan fick jag veta att Danmark inte har någon nationell kampanj liknande Digidel2013, men att de arbetar medvetet med medborgarservice och e-utbildningar på olika sätt. Både på Rentemestervej och Vanløse var satsningen på medborgarservice synligt med service tillgänglig i direkt anslutning till informationsdisken, även om kommunen avsatt särskild personal för arbetet med Borgerservice. Med Borgerservice KVIK kan medborgarna beställa pass, körkort och NemID (en sorts e-legitimation med gemensam login-funktion till internetbanker och andra offentliga webbtjänster), samt få hjälp med offentliga självbetjäningstjänster på nätet. På Vanløse bibliotek var informationsdisken bred då Borgerservice-tjänsterna och biblioteksdisken hade varsin hörna. I Köpenhamnsområdet är det fem folkbibliotek som erbjuder Borgerservice KVIK, med service samma tider som biblioteken är bemannade.

Under hösten har flera  av Köpenhamns folkbibliotek erbjudit internetkurser inom den gemensamma satsningen Digital Københavner, och två av dessa var Vanløse ochRentemestervej. På Vanløse hade jag inte bokat in någon visning, men passade ändå på att höra mig lite för om Digital Københavner och hur de jobbade med det. Digital Københavner genomförs i samarbete mellan biblioteken och Københavns Borgerservice. Oftast är det personal från Borgerservice som håller i undervisningen men även bibliotekarier. Kurserna kommer att pågå även under våren 2013. Satsningen Digital Københavner verkar ha som huvudsyfte att rusta Köpenhamns invånare med kunskaper att klara av olika  självbetjäningstjänster på internet, offentliga e-tjänster som myndigheter med flera erbjuder. Alltså en relativt praktisk inriktning där deltagarna får ”en rundtur til de mange muligheder på nettet” samt testa några digitala tjänster direkt. Kurserna finns i tre olika nivåer, för nybörjare, mer vana och för blivande pensionärer, och verkar främst ges på danska språket. Läs mer på bibliotekens informationssidor om Digital Københavner. I Danmark satsar biblioteken även på IT-kurser online utifrån den gemensamma plattformen eKurser.nu

Både Vanløse och Rentemestervej erbjuder biblioteken ”vägledningstjänster” som vänder sig direkt till invånarna, som Demokratihörna, läxcafé för skolelever med mera. Rentemestervej  testar exempelvis olika funktioner inom ett pågående Medborgercenter-projekt.

 //Hanna Johansson, vikarierande utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm

 

 

Relaterade poster