Studieresa till Köpenhamn: Digitala satsningar

Även jag besökte Rentemestervej bibliotek under första dagen på vår danmarksresa, men hann även med ett besök på biblioteket på Kulturstationen Vanløse som låg behändigt i anslutning till tunnelbanestationen. Studieresan gav mig en bra överblick […]

Biblioteksnätverket i Digidel

Biblioteksnätverket inom Digidelkampanjen träffades 20 juni i Regionbibliotek Stockholms lokaler. Sammankallande var Ann Wiklund som är samordnare för läns- och regionbiblioteken i Digidel. Dagen inleddes med en genomgång om kampanjläget, av Christine Cars-Ingels från Digidelkansliet […]

Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer…

Välkomna till konferensen Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… En dag då vi inspireras och delar med oss av våra erfarenheter  från arbetet i sociala medier. Biblioteksrådet i Stockholms län anordnade 2010 en heldagsworkshop […]

Alla välkomna?

Alla välkomna? Om bemötande av personer med kognitiva funktionsnedsättningar. På biblioteken möter vi ständigt olika personer, och ibland blir mötena inte så bra. Kanske upplever vi en del personer som annorlunda, ja rent av besvärliga […]

Dagens föreläsning om kundtjänst på facebook

Vi hade bjudit in Björn Norestig från Arbetsförmedlingen, eftersom vi ville veta mer om Af:s arbete med kundtjänst via facebook. Vi var drygt 30 åhörare i Spelbomskans konferenslokal, som fick lyssna till hur Af startade […]

Kundtjänst på facebook – hur funkar det?

Välkommen till Alltid på en onsdag! Se föreläsningen direkt på nätet via Bambuser! Den inspelade föreläsningen ligger här och här. Björn Norestig från Arbetsförmedlingen berättar om hur Af använder facebook för dialog med medborgarna. Han […]